Posts from November 2018

110 of 12 items

VESTIZZJONI U PROFESSJONI

by Administrator

Il-Hamis, 29 ta’ Novembru, 2018, festa tal-Qaddisien kollha Frangiskani Il-bierah, waqt il-Quddiesa tas-6.00pm, iccelebrata mill-Gwardjan tal-Kunvent, Patri Pawl Galea OFM, fis-Santwarju tas-Sultana tal-Qalb ta’ Gesu, Sacro Cuor, Sliema, saret il-Vestizzjoni ta’ tlett membri u Professjoni ta’ membru iehor. Vestizzjoni:Veronica Mifsud, Carmen Micallef u Antoinette Fenech Professjoni: Josephine Ellul Ministru: Peter Darmanin Ceremonjier: Tony Mahoney, Xhieda: […]

L-34 HADD TAS-SENA B – 25 TA’ NOVEMBRU, 2018

by Administrator

KRISTU SULTAN  1. Il-Hadd 25 ta’ Novembru : FESTA TA’ KRISTU RE: 5.00 p.m. Mixja ta’ fidi minn quddiem il-monument ta’ Kristu Re, il-Furjana, sal-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fejn jitkanta l-Għasar. Wara l-Għasar, jagħti l-Barka Sagramentali. 2. Mit-Tnejn 26 sal-Gimgha 30 ta’ Novembru : Il-Kappillan ser inkunuKONFERENZI tal-Kappillan. Fin-nuqqas tieghu ikkuntattjaw lil Gwardjan […]

IL-HAMIS, 29 TA’ NOVEMBRU, 2018

by Administrator

Waqt il-Quddiesa tas-6.00pm, 3 membri tal-Ordni Frangiskan Sekular se jaghmlu l-Vestizzjoni u ohra se Tipprofessa fl-Ordni. Kulhadd huwa mistieden biex jinghaqad maghhom.

34Hadd / Sena B / 2018

by Administrator

KRISTU SULTAN  1. Il-Hadd 25 ta’ Novembru : FESTA TA’ KRISTU RE: 5.00 p.m. Mixja ta’ fidi minn quddiem il-monument ta’ Kristu Re, il-Furjana, sal-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fejn jitkanta l-Għasar. Wara l-Għasar, jagħti l-Barka Sagramentali. 2. Mit-Tnejn 26 sal-Gimgha 30 ta’ Novembru : Il-Kappillan ser inkunu KONFERENZI tal-Kappillani. Fin-nuqqas tieghu ikkuntattjaw lil […]

IT-TLIETA, 27 TA’ NOVEMBRU, 2018

by Administrator

Tahdita minn Tony Mahoney bis-suggett “Fejn hemm id-dizordni, Alla johloq l-ordni”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.

IT-33 HADD TAS-SENA B – 18 TA’ NOVEMBRU, 2018

by Administrator

1. Jum il-Vokazzjonijiet Frangiskani : Nirringrazzjaw lil Fr Stephen Magro ofm. Nitolbu biex fil-Parrocca taghna jinbtu Vokazzjonijiet ghall-hajja Frangiskana bit-talb fil-familji.  Il-Gabra tmur b’risq il-hidma vokazzjonali fil-provincja taghna. 2. Il-Hadd 18 ta’ Novembru : Mons Isqof Joe Galea Curmi se jiccelebra l-Grizma tal-Isqof lil 14-il Kandidat fil-Knisja taghna fil-quddiesa tad-9.30am.  Il-Quddiesa tal-11.00am issir […]

IL-GIMGHA, 16 TA’ NOVEMBRU, 2018

by Administrator

Din is-sena l-Ordni Frangiskan Sekular se jiccelebra l-Festa Nazzjonali tal-Patruna taghhom, Santa Elizabetta, fis-Santwarju tal-Sacro Cour fil-Parrocca taghna, li ghaliha huma mistiedna il-Frangiskani Sekulari ta’ Malta u Ghawdex. Ic-Celebrazzjoni tibda fil-5.30pm u l-Quddiesa fis-6.00pm. Kulhadd huwa mistieden biex jinghaqad maghhom.

IT-32 HADD TAS-SENA B – 11 TA’ NOVEMBRU, 2018

by Administrator

Il-Gabra Specjali kienet : 548.64 Nirringrazzjawkom. Il-Gwardjan Patri Pawl Galea : Jirringrazzja lil dawk li taw Donazzjonijiet b’risq ic-Celebrazzjonijiet Centinarji tal-Parrocca u tal-Inkurunazzjoni tas-Sultana Taghna. Fin-Notice Board tal-Knisja hemm ir-Rendikont tad-donazzjonijiet u tal-ispejjez. 1. Il-Hadd 11 ta’ Novembru : Kommemorazzjoni tal-I Gwerra Dinjija. Li halliet miljuni ta’ nies mejta. Titfakkar b’Mota f’nofsinhar. 2. It-Tlieta 13 […]