Posts from July 2023

4 Items

IS-17 IL-HADD TAS-SENA – IL-HADD, 30 TA’ LULJU, 2023

by Admin

Nhar l-Erbgħa 2 ta’ Awissu hija l-Festa tal-Kappella ta’ Santa Marija tal-Anġli tal-Porzjunkola f’Assisi. Hija l-Festa tal-Ħniena t’Alla għall-midinbin kollha li San Franġisk kien talab mingħand Ġesu`Sidna u Marija Ommu u Ommna. Biex nirċievu din il-grazzja mistiedna nersqu lejn is-Sagramenti tal-Qrar u ta’ l-Ewkaristija. Fil-Quddies kollu se ssir il-Vista lis-Sagrament u fis-6.30pm niltaqgħu għall-Quddiesa tal-Festa […]

IS-16 IL-HADD TAS-SENA – IL-HADD, 23 TA’ LULJU, 2023

by Administrator

1. Bħala Provinċja u Parroċċa Franġiskana nroddu ħajr ‘l Alla għad-Don ta’ iben din il-Parroċċa, Mons. Sandro Overend Rigillo, l-Isqof il-ġdid ta’ Bengazi, l-Libja. L-Ordinazzjoni tiegħu se ssir f’dan is-Santwarju nhar it-Tlieta 22 ta’ Awissu. It-tħejjijiet bdew, imma importanti t-talb tagħna għalih. 2. It-Tnejn, 24 ta’ Lulju se ssir laqgħa importanti mal-Katekisti li se jgħallmu […]

IL-HMISTAX-IL HADD TAS-SENA – IL-HADD 16 TA’ LULJU, 2023

by Administrator

1. Kif ġa ħabbarna se ssir manutenzjoni urġenti fuq is-saqaf ta’ Sala Padova fejn jintrefa’ l-armar tal-festa tal-Knisja. L-istima għax-xogħol u li se jibda fil-ġimgħat li ġejjin hi ta’ €5000. Napprezzaw kull offerta imma nħeġġeġ li min jista’ jagħti donazzjoni ġeneruża. S’issa ġbarna €290 u l-ġabra tal-ewwel Ħadd t’Awissu se tmur għal dan l-iskop. Grazzi […]

IT-TLETTAX IL-HADD TAS-SENA – IL-HADD, 2 TA’ LULJU, 2023

by Administrator

Nirringrazzjaw lis-Sultana Tagħna tal-Qalb Ħelwa ta’ Ġesu’ 1. Il-Festa ntemmet b’wiċċ il-ġid. Ir-ringrazzjamenti jmorru lejn kulħadd. 2. Nagħtu Merħba fostna : Lil Kappillan u Gwardjan il-ġdid Patri Martin Coleiro ofm. Kif ukoll lil Ekonomu Patri Julian Sammut ofm. 3. Is-Sibt u l-Ħadd li ġej : Fr Paul Attard ofm ser jirringrazzja u jsellem lil kulħadd […]