Moviment ta’ Kana

4 Items

“L-abbozz ta’ liġi jqajjem kwistjonijiet etiċi u legali serji”

by Administrator

Minn Marion Zammit – 20/02/16 Il-Knisja f’Malta, permezz ta’ grupp ta’ esperti, qed tisħaq li l-abbozz ta’ liġi dwar l-affermazzjoni tal-orjentazzjoni sesswali, l-identità u l-espressjoni tal-ġeneru jqajjem kwistjonijiet etiċi u legali serji. Id-dokument imħejji bil-għan li l-Knisja tikkontribwixxi għad-diskussjoni, jispjega li l-abbozz ta’ liġi minflok ma jippromwovi l-kunċett ta’ kultura inklussiva ta’ dinjità għal kulħadd, […]

Jiena nemmen … F’ĠESÙ KRISTU SIDNA … li sar bniedem għalina bnedmin u għall-fidwa tagħna.

by Administrator

Fl-Ewwel Ittra tiegħu, San Ġwann jgħidilna li Alla huwa mħabba (1 Ġw 4, 8.16) … u jkompli jgħidilna li din l-imħabba ma kinetx murija lilna bi kliem fieragħ iżda b’mod mill-aktar konkret, li nistgħu mmissuh b’idejna. Hekk San Ġwann ikompli jgħidilna: “B’dan dehret l-imħabba ta’ Alla fina, għax Alla bagħat lil Ibnu l-waħdieni fid-dinja, biex […]

Jiena nemmen f’Alla … IL-MISSIER … li minnu tieħu isimha kull familja fis-sema u fl-art.

by Administrator

Għall-okkażjoni tas-sena tal-Fidi (2012-2013), ma kienx biss il-Papa Benedittu li kitbilna Ittra Appostolika li permezz tagħha ħeġġiġna biex niskopru mill-ġdid u ngħixu b’ħeġġa akbar u b’entużjażmu l-fidi li nistqarru; anke l-Isqfijiet tagħna kitbulna Ittra Pastorali u f’din l-Ittra, huma stednuna biex neżaminaw l-istat tal-Fidi tagħna … naraw f’hiex aħna fl-għixien tal-Fidi li nistqarru. Huma qalulna: […]

FAMILJAKANA

by Administrator

Fil-11 t’Ottubru 2012 Bdiet is-sena tal-fidi mnedija mill-Papa Benedittu XVI bil-ħsieb li aħna l-insara nsiru aktar konxji mill-fatt li permezz tal-magħmudija tagħna aħna dħalna mill-bieb tal-fidi biex sirna membri tal-familja t’Alla li hija l-Knisja u mbarkajna fuq vjaġġ li jdum ħajjitna kollha u li għandu jwassalna biex ngħixu f’għaqda ma’ Alla Mħabba, liema vjaġġ għandu […]