Posts from June 2023

2 Items

IT-TNAX-IL HADD TAS-SENA – IL-HADD 25 TA’ GUNJU, 2023

by Administrator

PROGRAMM TAL-FESTA TAS-SULTANA TAGĦNA Is-Sibt 24 ta’ Ġunju: 6.30pm Mandat lir-reffiegħa tal-Vara u Ħruġ tal-Vara minn niċċa. Il-Ħadd 25 ta’ Ġunju: 9.00am Nimxu mat-Tfal miċ-Centru Sant`Antnin. 9.30am Quddiesa animata mill-Kor tat-tfal. It-Tnejn 26 ta’ Ġunju: 7.30pm – Lejla Mużikali fil-Knisja mis-Soċjeta` Filarmonika Sliema. It-Tlieta 27 ta’ Ġunju: 6.30pm Jum l-Għaqdiet. Quddiesa mill-Kappillan. L-Erbgħa 28 ta’ […]

ID-DISA’ HADD TAL-GHID, CORPUS CHRISTI – IL-HADD, 11 TA’ GUNJU, 2023

by Administrator

CORPUS CHRISTI 1. Il-Ġabra Speċjali għall-bżonnijiet tal-Knisja : Kienet €548.82 Nirringrazzjawkom. 2. Il-Ħadd 11 ta’ Ġunju : Corpus Christi. 9.30am Quddiesa u Purċissjoni bis-Sagrament bil-parteċipazzjoni tat-Tfal li irċevew l-Ewwel Tqarbina llum. Il-Purċissjoni tgħaddi mit-toroq : Trofimu, San Ġwann Battista, Rudolfu, Sta Marija u Trofimu. 3. It-Tlieta 13 ta’ Ġunju 2023 : Festa ta’ Sant’Antnin. 6.30pm […]