Posts from March 2019

6 Items

IR-RABA HADD TAR-RANDAN – 31 TA’ MARZU, 2019

by Administrator

1. Il-Gabra ghas-Seminarju kienet : 696.89 Ewro. Nirringrazzjawkom. 2. Minn nhar it-Tnejn : Il-Quddiesa fil-ghaxija tibda tkun fis-6.30pm. 3. It-Tlieta 2 ta’ April : 7.00pm Forum immexxi minn Peter Darmanin flimkien ma’ 2 membri tal-Prison Fellewship, bis-suggett: “Kont il-habs u gejtu zzuruni”, fis-Sala tal-O.F.S. hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Kulhadd mistieden. 4. L-Erbgha 3 ta’ April : […]

IT-TIELET HADD TAR-RANDAN – 24 TA’ MARZU, 2019

by Administrator

1. Dan il-Weekend: Issir il-Gabra ghas-Seminarju. 2. It-Tlieta 26 ta’ Marzu : 10.00am Tombla fil-Kunvent b’risq il-Kunvent. Prezz 12 Ewro. Jinkludi loghob tal-Bingo u Ikel. 6.30pm Tahdita minn Tony Mahoney bis-suggett: “Hassejt id-dell ta’ Idu fuqi”, fis-Sala tal-O.F.S. hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Kulhadd mistieden. 3. L-Erbgha 27 ta’ Marzu: Il-Kumm. Parr. Anzjani qed torganizza l-Harga ta’ […]

It-TIENI HADD TAR-RANDAN 2019 – 17 TA’ MARZU, 2019

by Administrator

1. It-Tlieta 19 ta’ Marzu: Festa ta’ San Guzepp. 2. L-Erbgha 20 ta’ Marzu : 5.30pm Il-Pre-Teens ser jorganizzaw tahdita mill-Life Network Malta fuq l-Abort. Jattendu Zghazagh minn 11-il sena ‘l fuq. Il-Genituri huma wkoll mistiedna jattendu. 6.30pm Il-Kappillan ikollu tahdita ghall-Operaturi Pastorali fil-Knisja. 3. Il-Gimgha 22 ta’ Marzu: 7.00pm il-Kappillan ikollu l-Laqgha mal-Genituri u […]

L-EWWEL HADD TAR-RANDAN, 10 TA’ MARZU, 2019

by Administrator

1. Il-Gabra specjali ta’ Marzu: Kienet 628.73 Ewro. Nirringrazzjawkom. 2. It-Tnejn 11 sal-Gimgha 15 ta’ Marzu: 9.30am Ezercizzi Spiritwali fil-Knisja taghna. Jippriedka P. Alex Scerri O.Carm., Pirjol. 3. It-Tlieta 12 ta’ Marzu: 6.30pm Tahdita minn Joe Gatt bis-suggett: “Min hu Gesu’?”, fis-Sala tal-O.F.S. hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Kulhadd mistieden. 4. L-Erbgha 13 ta’ Marzu: 5.30pm Il-Pre-Teens […]

IT-TMIEN HADD TAS-SENA, 3 TA’ MARZU, 2019

by Administrator

  1. It-Tnejn 4 ta’ Marzu: 6.30pm Laqgha tal-Ushers fejn l-Ufficcju tal-Kappillan. 2. It-Tlieta 5 ta’ Marzu: 6.30pm Tahdita minn Peter Darmanin bis-suggett: “Il-Gustizzja t’Alla, il-Hniena TieghU”, fis-Sala tal-O.F.S. hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. 7.00pm Laqgha tal-LGBTIQ fl-Ufficcju Parrokkjali. 3. L-Erbgha 6 ta’ Marzu: Ras ir-Randan. Sawm u Astinenza. Funzjoni tal-Irmied f’kull quddiesa. 4. Il-Gimgha 8 ta’ […]

MAL-PASSI TAL-PASSJONI… FIT-TOROQ TAL-PARROCCA, MADWAR IS-SANTWARJU.

by Administrator

  L-Abbatini u z-Zghazagh tal-Parrocca taghna se jergghu jorganizzaw id-Dramm tal-Passjoni ghal Gimgha Mqaddsa, nhar is-Sibt 13 ta’ April, 2019, fis-7.30 ta’ filghaxija. Inheggu lil kull membru tal-Parrocca biex jippartecipa bhala spettatur waqt dan id-Dramm biex naghtu xhieda hajja tat-twemmin li nhaddnu fit-toroq taghna u anki biex naghtu kuragg u nuru l-apprezzament taghna lejn l-Abbatini […]