Ċentru Ġesu Ħabib

5 Items

Zewg DVD’s bl-istorja tal-Kappella Gesu Habib

by Administrator

Illum fil-quddiesa Fr Eddie ghamilt dan l-avviz: Ghal-festa ta’ San Pawl, 31 ta’ Jannar se nniedhu zewg DVD’s fuq l-storja tal-Kappella. Il-prezz taghhom se jkun 20 euro. Min hu interessat jikkuntatja lil Fr Eddie Pace.

Festa Gesu Habib

by Administrator

Kienet festa li halliet fil-qalb ta’kull min kien prezenti ferh kbir. Kellna quddiesa koncelebrata mill-Kappillan il-gdid tal-Balluta P. Joe Saliba O.Carm u fiha gie prezentat cheque migbur tul sena shiha, jigifieri gabra li ssir kull nhar ta’ Hamis ghall hutna fil-bzonn. Fil-fatt il-gabra kienet ta’ 250 euro prezentata lil omm b’tifel ta’ 7 snin b’dizibilta’. […]

Festa ta’ Ġesù Ħabib – 8 ta’ Jannar, 2016

by Administrator

Nhar il-Ġimgħa 8 ta’ Jannar hija l-festa ta’ Ġesù Ħabib. Fil-5.30pm ikun hemm ir-Rużarju; Fil-5.55 tingħata l-Barka Sagramentali; Fis-6.00pm issir Quddiesa konċelebrata u jqaddes il-Kappillan tal-Balluta, P. Joe Saliba O.Carm. Fl-aħħar tal-Quddiesa jiġi ppreżentat ċekk tal-ġbir kollu ta’ sena sħiħa għal ħutna fil-bżonn. Ser tibbenefika minn dawn il-flus miġbura omm li għandha binha ta’ 7 […]

Dati Importanti tal-Kappella Ġesù Ħabib

by Administrator

Dati Importanti tal-Kappella Ġesù Ħabib – L-ewwel parti: Minn Fr Eddie Pace OFM, Rettur tal-Kappella 1950 Tinfetaħ Dar tad-duttrina f’numru 2, Triq Camenzuli; 1951 Marzu/Novembru – id-Dar tad-Duttrina tkun ittrasferita għal 12/13 Strada Rosa; 1957 Diċembru – P. Marjanu Vella maħtur bħala l-ewwel rettur tal-Kappella; 1974 ll-kappella bidlet parroċċa, minn dik tas-Sacro Cuor għal tal-Karmnu; […]