Kienet festa li halliet fil-qalb ta’kull min kien prezenti ferh kbir. Kellna quddiesa koncelebrata mill-Kappillan il-gdid tal-Balluta P. Joe Saliba O.Carm u fiha gie prezentat cheque migbur tul sena shiha, jigifieri gabra li ssir kull nhar ta’ Hamis ghall hutna fil-bzonn. Fil-fatt il-gabra kienet ta’ 250 euro prezentata lil omm b’tifel ta’ 7 snin b’dizibilta’.

Fil-messagg tieghu, Fr Eddie Pace OFM qal li meta naghtu ahna naqilghu.

Wara li spiccat il-quddiesa sar riceviment fit-tieni sular tac-Centru Pastorali Gesu`

DSC_0045

DSC_0050

DSC_0055

DSC_0069

DSC_0070Habib.