Ritratt personali tieghi Fr EddieIllum fil-quddiesa Fr Eddie ghamilt dan l-avviz:

Ghal-festa ta’ San Pawl, 31 ta’ Jannar se nniedhu zewg DVD’s fuq l-storja tal-Kappella. Il-prezz taghhom se jkun 20 euro.

Min hu interessat jikkuntatja lil Fr Eddie Pace.