Fr Alex Borg OFM – Kappillan
Fr Paul Galea OFM – Gwardjan
Fr Tony Briffa OFM – Viċi Kappillan
Fr Charles Diacono OFM – Viċi Kappillan

Patrick Spiteri – Moderatur
Rita Vella Brincat – Segretarja
Tony Teribile – Kummissjoni Liturgija
Dr Frank Chetcuti Dimech – Kummissjoni Familja
Peter Darmanin – Nominat mill-Kappillan
Mag. Marse-Ann Farrugia – Kummissjoni Familja
Joe Gatt – Nominat mill-Kappillan
Vivienne Mahoney – Kummissjoni Anzjani
Rita Mifsud – Kummissjoni Tfal
Jesmond Vella – Nominat mill-Kappillan
Brian Vigar – Kummissjoni Festi
8888888888888888888888888888

Laqgħa ta’ Formazzjoni fiċ-Ċentru Sant’Antnin għall-membri kollha tal-Għaqdiet.
Waħda mill-għanjiet tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali hija li jżomm sħiħ u jaġġorna lill-Għaqdiet kollha tal-Parroċċa.

Għaldaqstant, nhar il-Ġimgħa, 12 ta’ Frar 2016, fuq inizjattiva tal-KPP, saret Laqgħa ta’ Formazzjoni fiċ-Ċentru Sant’Antnin għall-membri kollha tal-Għaqdiet. Saret Adorazzjoni quddiem Ġesù Sagramentat mill-Gwardjan P. Pawl u wara, il-kelliem mistieden, Mons. Frans Abdilla, delegat ta’ Mons. Arċisqof għal Kleru, tkellem fuq suġġett relatat mal-Ġublew tal-Ħniena – il-ħajja pubblika ta’ Kristu mal-midinbin u l-pubblikani. L-attendenza kienet waħda tajba ħafna u kienet apprezzata minn kulħadd.

1

2

3

4

Ritratti mehuda in Patrick Spiteri