Kummissjoni Tfal

110 of 20 items

MAL-PASSI TAL-PASSJONI… FIT-TOROQ TAL-PARROCCA, MADWAR IS-SANTWARJU.

by Administrator

  L-Abbatini u z-Zghazagh tal-Parrocca taghna se jergghu jorganizzaw id-Dramm tal-Passjoni ghal Gimgha Mqaddsa, nhar is-Sibt 13 ta’ April, 2019, fis-7.30 ta’ filghaxija. Inheggu lil kull membru tal-Parrocca biex jippartecipa bhala spettatur waqt dan id-Dramm biex naghtu xhieda hajja tat-twemmin li nhaddnu fit-toroq taghna u anki biex naghtu kuragg u nuru l-apprezzament taghna lejn l-Abbatini […]

ITTRA lill-ġenituri jew gwardjani tat-tfal

by Administrator

1 ta’ Diċembru 2016 Lill-ġenituri/gwardjani tat-tfal, F’dan iż-żmien sabiħ tal-Milied, ma nistgħux ma naħsbux fit-tifkiriet ħelwin tat-tfulija tagħna. Kemm attivitajiet, logħob u purċissjonijiet ħadna sehem fihom! Huwa bix-xieraq li lit-tfal tagħna wkoll ngħadduhom din l-imħabba għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-Milied. Għalhekk fil-Parroċċa tagħna qed jiġu organizzati diversi attivitajiet speċjali għat-tfal u nħeġġukom biex fejn huwa possibbli ġġibu lit-tfal […]

Stedina – Dimostrazzjoni tal-Bambin

by Administrator

Stedina Dimostrazzjoni tal-Bambin Parroċċa Franġiskana, Madonna tas-Sacro Cuor, Tas-Sliema Il-Ħadd 18 ta’ Diċembru 2016 Tistgħu tipparteċipaw fil-quddiesa tad-9.30am, jew tal-11.00am. Il-Purċissjoni tibda fl-10.15am, Toħroġ mill-Knisja u tgħaddi mit-toroq San Trofimu, San Ġwann Battista, Karmnu, Leone, Falzon, Sant’Elena, San Karlu, is-Salvatur, Sant’Alfons, Rudolfu, San Trofimu u terġa tidħol il-Knisja. Wara l-Purċissjoni tingħata tifkira lit-tfal kollha. Il-Kummissjoni […]

Our Father, which art in heaven…

by Administrator

“Our Father, which art in heaven, Hallowed be thy Name. Thy Kingdom come. Thy will be done in earth, As it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, As we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation, But deliver us from evil. […]

Online Retreats for Children

by Administrator

Online Retreats for Children Fostering Catholic Identity and Discipleship Christ Our Life: New Evangelization Edition offers five online retreats for children, families, and parish and school communities. The retreats align with the liturgical year and emphasize Catholic identity and discipleship. The retreat includes everything you need: activities, project templates and instructions, prayer service, supplies lists, […]