Fraternita’ Frangiskana

Kull korrispondenza jew informazzjoni, għandha tintbagħt permezz ta’ email fuq: sacrocuorsliemawebsite@gmail.com

Tel: 356 99762775

Parroċċa: Ħinijiet tal-Quddies

Mit-Tnejn sal-Gimgħa: 6.30am; 7.30am; 9.00am; 6.30pm (Xitwa) 6.30pm (Sajf)
Is-Sibt: 6.30am; 7.30am; 9.00am; 5.00pm; 6.30pm
Il-Ħadd: 6.30am; 8.00am; 9.30am (Tfal); 11.00am; 6.30pm

Uffiċċju Parrokkjali:
It-Tnejn: mill-5.00pm sas-7.00pm
L-Erbgħa: mid-9.45am sal-11.45am

Tel: 21313505 (Parroċċa); Tel: 21331183 (Kunvent)
email: scparish@ofm.org.mt
website: http://sacrocuorsliema.com

Indirizz postali: St Francis Friary, Triq il-Karmnu, Sliema

Fr MARTIN COLEIRO OFM – Gwardjan u Kappillan

Fr Norbert

Fr. Norbert Ellul Vincenti OFM

Twieled: 27 Ġunju 1937
Novizzjat: 2 Ottubru 1953
Qaddes: 12 Marzu 1960, fl-Ingilterra, minn idejn l-Isqof Parker ta’ Northamptom

M.A. minn Oxford fil-letteratura Ingliża. Għallem fuq il-livelli sekondarji u terzjarji, lecturer għall-BA tal-Universita ta’ Londra.

Kappillan Toronto fil-Kanada u tliet snin Vittorja fi Sqallija.

Kien Ċensur tal-Istat għall-films u palk, membru ta’ Patrimonju Kulturali Djoċesan, ex-membru Kummissjoni għall-Kultura Djoċesana.

Ġurnalista, kittieb, kritiku tal-kotba, films, palk u arti.

Tel: 2133 1183, extension 7
Mobile personali: 7935 0403

Patri Mark Enriquez  OFM

Twielet Il-Belt Valletta f 8 ta’ Mejju 1940
Novizzjat 27 ta’ Settembru 1959
Profesjoni temporanja 28 ta’ Settembru 1960
Profesjoni Sollenni 8 ta’ Diċembru 1964
Ordinazzjoni Sacerdotali 22 ta’ Marzu 1969
Kappilan tas-Sorijiet Franġiskani, Betajna Franġiskana , Imsida