Talb Kommunitarju

4 Items

NILTAQGĦU MA’ KRISTU FIR-RANDAN IMQADDES – 2017

by Administrator

Il-Fraternita tal-Ordni Franġiskan Sekular tal-Parrocca tagħna se torganizza nofs ta’ nhar ta’ ġabra, li tibda bis-Sagrifiċċju tal-Ewkaristija u wara jkun hemm Konferenza dwar l-imġieba u l- konverżjoni tagħna f’dawn iż-żminijiet imqaddsa. Il-Konferenza se titmexxa minn Patri Pawl Gatt, OP. Din il-Laqgħa, ta’ nofs ta’ nhar, se tinżamm nhar il-Ġimgħa, il-31 ta’ Marzu (Festa Pubblka), mid-9.30a.m. […]

Talba ta’ San Fraġisk – Tifħir lil Alla l-Għoli

by Administrator

Talba ta’ San Fraġisk – Tifħir lil Alla l-Għoli Int qaddis, Mulej Alla wieħed, li tagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb, Int qawwi, Int kbir, Int l-Aktar Għoli, Int is-Sultan li tista’ kollox, Int Missier Qaddis, Sultan tas-sema u l-art, Int, wieħed-u- tlieta, Mulej Alla fuq l-allat, Int it-tjieba, kull tjieba, fuq kull tjieba, Mulej Alla ħaj u […]

The Virgin Mary came to his aid during a deep spiritual crisis

by Administrator

Saint Francis de Sales (d.1622) is the patron saint of journalists, a Bishop and Doctor of the Church, often referred to as the “doctor of love.” Let us recall that the Virgin Mary came to his aid in a spiritual crisis when he was living in Paris. He went to pray the “Memorare” at the […]