Posts from February 2017

110 of 15 items

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 26 TA’ FRAR, 2017

by Administrator

It-Tnejn : Bejn il-5.00 u s-6.30pm ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali, qed ssir ir-registrazzjoni għall-Maratona ta’ Talb, Sawm u Penitenza. Tħallux għall-aħħar !!!!. L-Erbgħa : Ras ir-Randan. Jum ta’ Sawm u Astinenza. F’kull Quddiesa jsir it-tqegħid tal-irmied. Fil-5.30pm Via Sagra u wara Quddiesa. Il-Ħamis : Fil-5.00pm Adorazzjoni f’ ġieħ il-Ħniena Divina u fis-6.30pm Lectio Divina. Fil-5.00pm fiċ-Ċentru […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 19 TA’ FRAR, 2017

by Administrator

It-Tnejn : Fid-9.30am ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali se ssir il-laqgħa tal-membri tal-Fratellanza tas-Sagrament. Dak in-nhar ukoll, ħdejn l-istess Uffiċċju, mill-5.00 sas-6.30pm, se tiftaħ ir-registrazzjoni għall-Maratona ta’ Talb, Sawm u Penitenza. Tħallux għall-aħħar. L-Erbgħa : Se ssir ħarġa ta’ nofs ta’ nhar, li tinkludi Quddiesa fis-Santwarju tar-Redentur tal-Isla. Tluq fid-9.00a.m. mis-Savoy Terminus. Biljetti mingħand il-membri tal-Kummissjoni Anzjani. […]

Thabbret il-mewt ta’ Patri Sebastjan Camilleri OFM

by Administrator

Ghada t-Tnejn, 13 ta’ Frar, 2017: Fit-8.15am, il-gisem bla hajja ta’ Patri Sebastjan Camilleri O.F.M. se jkun espost għall-pubbliku fil-kunvent, Triq il-Karmnu. Fid-9.30am ssir il-Quddiesa Konċelebrata, presentae cadavere, fil-Knisja taghna tas-Sacro Cuor. Mulej, aghtieh il-mistrieh ta’ dejjem.

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 12 TA’ FRAR, 2017

by Administrator

It-Tnejn : Fit-8.15am ħuna Patri Sebastjan Camilleri O.F.M. se jkun espost għall-pubbliku fil-kunvent, Triq il-Karmnu. Fid-9.30am ssir il-Quddiesa Konċelebrata presentae cadavere. Il-Ħamis : Fil-5.00pm Adorazzjoni u fis-6.30pm Lectio Divina. ……………………………………. Il-Maratona ta’ Talb, Sawm u Penitenza se ssir nhar il-Ħadd 26 ta’ Marzu. Żommu din id-data libera. ……………………………………. Infakkrukhom li l-booking tal-Quddies jista jsir biss […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 5 TA’ FRAR, 2017

by Administrator

Illum qed jiġi ċċelebrat JUM IL-ĦAJJA. Fil-4.00pm se jintalab ir-Rużarju fi Ġnien Indipendenza. Il-Ġimgħa : Solennita ta’ Missierna San Pawl. Hemm l-obbligu tal-Quddies imma xogħol jista’ jsir. Il-Quddies jkun bħal dak ta’ nhar ta’ Ħadd. Is-Sibt : Festa tal-Madonna ta’ Lourdes u JUM IL-MORDA. Fil-quddiesa tad-9.00 am, animata mid-Djakonija Anzjani, se jiġi amministrat is-sagrament tad-Dilka […]