Ghada t-Tnejn, 13 ta’ Frar, 2017: Fit-8.15am, il-gisem bla hajja ta’ Patri Sebastjan Camilleri O.F.M. se jkun espost għall-pubbliku fil-kunvent, Triq il-Karmnu.

Fid-9.30am ssir il-Quddiesa Konċelebrata, presentae cadavere, fil-Knisja taghna tas-Sacro Cuor.

Mulej, aghtieh il-mistrieh ta’ dejjem.