Posts from March 2022

9 Items

Il-Minestra u l-Madonna – Tony Mahoney ofs

by Administrator

IL-MINESTRA U L-MADONNA Ma nagħtikomx tort li tgħidu, ‘xgħandha x’taqsam il-Madonna mal-minestra?’ Nimmaġina li Marija kienet issajjar xi tip ta’ kawlata, jew minestra bil-ħaxix. Iżda l-ħsieb tiegħi jmur ‘l bogħod aktar mill-minestra. Insaqsi mistoqsija, li forsi ġieli għaddiet minn moħħkom: Huwa sewwa li nitlob waqt li qed insajjar? Waqt li nkun passiġġata? Waqt li qed […]

IR-RABA HADD TAS-SENA – IL-HADD, 27 TA’ MARZU, 2022

by Administrator

Ir-Russja u l-Ukrajna ġew Ikkonsagrati lil Qalb ta’ Marija. 1. Dan il-weekend il-Ġabra se tmur għas-Seminaristi : U ndawwru l-arloġġ. Il-Quddies jibda jkun fis-6.30pm minflok fis-6.00pm. 2. It-Tlieta 29 ta’ Marzu : 7.00pm Laqgħa tal-OFS fis-Santwarju. Jitkellem il-Kappillan Fr Paul Attard ofm. Kulħadd hu mistieden. U tistgħu issegwu minn fuq il-Webcam. 3. L-Erbgħa 30 ta’ […]

Il-Festa tal-Lunzjata – Peter Darmanin ofs

by Administrator

IL-FESTA TAL-LUNZJATA Nhar il-Gimgha, 25 ta’ Marzu, l-Knisja Universali ticcelebra b’solennita kbira il-Festa tat-Thabbira tal-Mulej. Jiena iben il-Parrocca ta’ Hal Tarxien, dedikata lil Marija Annunzjata. Ta’ hames snin ghamilt l-ewwel priedka tieghi f’hajti, fil-Parrocca ta’ Marsaxlokk. Haduni hemm is-socji tal-Museum ta’ Hal-Tarxien. Ghadni niftakar kif kienet tibda dik l-imbierka priedka: “Ilu ga ghoxrin seklu minn […]

IT-TIELET HADD TAR-RANDAN – IL-HADD, 20 TA’ MARZU, 2022

by Administrator

Solidarjeta’ fit-Talb mall-Ukrajna! 1. Il-Ħadd 20 ta’ Marzu : 11.45am Fis-Santwarju tagħna se jkollna mill-ġdid ‘Sound in Silence’ li ser jagħtuna biċċiet ta’ Mużika Sagra. Stefan Calleja, Vjolinista u Desiree Quintano, Cellist. 2. It-Tlieta 22 ta’ Marzu : 6.30pm Laqgħa tal-OFS fis-Santwarju. Jitkellem Toney Mahoney bis-suġġett : “In-Nota li waqgħet”. Kulħadd mistieden jew segwu l-webcam. […]

Id-Dar komuni taghna – Brigitte Attard ofs

by Administrator

Maħbubin ħuti fi Kristu u San Franġisk Kif nistgħu nindukraw lil pajjiżna – id-dar komuni tagħna. Malta għadejja minn żmien ta’ sfidi kbar fejn tidħol il-kura ta’ pajjiżna, u l-ħolqien ta’ kultura li tirispetta kemm l-ambjent kif ukoll id-dinjità tal-komunità li ngħixu fiha.  Dokument maħruġ mill-Knisja f’Malta, “One Church, One Journey” (OCOJ), jidentifika dawn l-isfidi […]

IT-TIENI HADD TAR-RANDAN – IL-HADD, 13 TA’ MARZU, 2022

by Administrator

Nhar l-Erbgħa se Noffru Ġurnata Talb għall-Ukrajna 1. Il-Ġabra speċjali li saret il-weekend li għadda : 480.42 ewro. Grazzi. 2. It-Tlieta 15 ta’ Marzu : 6.00pm Iqaddes Fr Paul Mizzi iben il-Parroċċa, għal ruħ tal-Mama’ tiegħu f’għeluq ix-xahar mill-mewt tagħha. Nagħtuh il-kondoljanzi. 6.30pm Laqgħa tal-OFS fis-Santwarju. Titkellem Pauline Darmanin bis-suġġett : “Is-Silenzju ta’ Ġużeppi”. Kulħadd […]

Jum il-Mara – Pauline Darmanin ofs

by Administrator

Illum it-8 ta’ Marzu niccelebraw Jum il-Mara! Ghal hafna snin, il-mara kienet meqjusa bhala bniedma minghajr valur, meqjusa biss ghal pjacir, biex tobdi, persuna minghajr drittijiet, u f’hafna pajjizi sahansitra mizmuma bhala skjava.   Maz-zmien, il-mara sabet lehinha! Ic-celebrazzjoni ta’Jum il-Mara ghandha l-gheruq taghha fis-sena 1908, meta eluf ta’ nisa mxew fit-toroq ta’ New York […]

L-EWWEL HADD TAR-RANDAN – IL-HADD, 6 TA’ MARZU, 2022

by Administrator

Il-Familji tal-Ukrajna għandhom bżonna ! 1. Temmejna l-Kors ta’ Kana b’Seminar illum is-Sibt 5 ta’ Marzu : Kelma ta’ ringrazzjament lil Anne u Francis Cuschieri li reġgħu mewwew lil dawn il-Koppji. Inżommuhom f’talbna. 2. Bdejna r-Randan Imqaddes : Fir-Randan ser inkunu niġbru Fondi ta’ Flus għall-poplu tal-Ukrajna. Talbuna nagħmlu dan l-Isqfijiet flimkien ma’ Caritas Malta. […]

Ejja Spirtu Santu – Mariella Spiteri Gonzi ofs

by Administrator

EJJA SPIRTU SANTU Ftit ilu kont qed naħseb dwar jekk għandix inneħħi uħud mill-mezzi tal-midja soċjali tiegħi bħal, per eżempju, Facebook. Xi kultant, minn meta tkun ftaħtu sa ma terġa’ tagħlqu, ikunu għaddew sigħat sħaħ! Madankollu, immedjatament ftakart kemm inħobb naqra ‘posts’ spiritwali mill-isbaħ minn membri oħra tal-Ordni Franġiskan Sekular, anki dawk minn pajjiżi oħra. […]