Posts from November 2019

3 Items

L-ERBGHA U TLETIN HADD TAS-SENA – 24 TA’ NOVEMBRU, 2019

by Administrator

SOLENNITA’ TA’ KRISTU SULTAN 1. Il-Ħadd 24 ta’ Novembru : Festa ta’ Kristu Re u Jum l-Abbatini Franġiskani. 9.30am L-Abbatini jingħataw Ċertifikat ta’ Mertu. 5.00pm Festa ta’ Kristu Re tibda mill-Monument tal-Furjana sal-Konkatidral. 2. It-Tnejn 25 ta’ Novembru : 6.30pm Quddiesa għall-Erwieħ tal-Membri Mejtin tal-Kor Parrokkjali Madonna tas-Sacro Cuor. Qraba u ħbieb huma mistiedna jattendu. […]

IT-TNEJN U TLETIN HADD TAS-SENA – 10 TA’ NOVEMBRU, 2019

by Administrator

” Mulejja, tkun Imfaħħar f’Oħtna l-Mewt tal-Ġisem ” ! 1. Il-Ġabra Speċjali għal Knisja : Kienet €524.83 Nirringrazzjawkom. 2. Dan il-Weekend : Il-Ġbir imur għall-Fond tal-Iskejjel tal-Knisja. 3. It-Tnejn 11 ta’ Novembru : Pellegrinaġġ għall-Addolorata mall-Fratellanza tas-Smu Sagrament. 8.30am Tluq mis-Savoy. 4. It-Tlieta 12 ta’ Novembru : 6.30pm Laqgħa tal-O.F.S. Jitħaddet Peter Darmanin dwar : […]

IL-WIEHED U TLETIN HADD TAS-SENA, 3 TA’ NOVEMBRU, 2019

by Administrator

  Novembru mall-Qaddisin fis-Sema u mal-Gheżież Mejtin! 1. 2 – 7 ta’ Novembru : Nancy Camillier, koordinatur tal-Missio se tkun fostna tiltaqa’ mall-Gruppi tal-Parroċċa. Araw il-Programm fin-Notice Board. 2. It-Tnejn 4 ta’ Novembru : • L-Abbatini u l-Ġenituri se jkollhom ġurnata Għawdex. B’quddiesa fil-Parroċċa ta’ Sannat flimkien mall-Abbatini tal-Kunvent ta’ Għawdex. • 6.30pm Laqgħa tal-Ushers […]