Fondazzjoni: Santwarju/Kunvent

110 of 18 items

IL-HADD, 2 TA’ JANNAR 2022

by Administrator

  Il-Fondazzjoni u l-Ghaqda Volontarja “Il-HBieb tas-Santwarju”, filwaqt li jirringrazzjaw lil benefatturi kollha, jawguraw Sena Gdida mimlija Hena, Risq u Barkiet mis-Sema.   Il-Fondazzjoni theggeg u tappella lil kulhadd biex f’dan il-weekend aghtu donazzjoni mill-qalb lid-Dar tal-Providenza.    

26 ta’ DICEMBRU, 2021

by Administrator

Il-Fondazzjoni u l-Għaqda Volontarja “Ħbieb tas-Santwarju,” filwaqt li jirringrazzjaw lill-benefatturi kollha, jawguraw il-Festa t-Tajba għall-Milied Ħieni u Sena Ġdida mimlija hena, risq u barkiet mis-Sema.   Il-Fondazzjoni tħeġġeġ u tappella lil kulħadd biex f’dan iż-żmien sabiħ tal-għoti tar-rigali, ma ninsewx is-Santwarju tagħna li għandu tant bżonn ta’ manutenzjoni. Itfgħu d-donazzjonijiet tagħkom fil-Kaxxi tal-Fondazzjoni li jinsabu […]

GRAZZI MILL-QALB – 12 TA’ OTTUBRU, 2018

by Administrator

        Il-Fondazzjoni – Manutenzjoni Santwarju/Kunvent tirringrazzja lil Ministeru tal-Finanzi ghal ghotja ta’ 20,000 euro ghar-restawr tal-Orgni fuq talba tal-Kummissjoni Festi. Hajr lill-Kummissjoni Festi.

IL-LISTA ALFABETIKA TA’ DONATURI, DATATA 1 TA’ AWWISSU, 2017

by Administrator

NOTA: Jista’ jaghti l-kaz li xi donazzjonijiet ricenti ghadhom f’idejn il-kolletturi. A.F., – €160.00 A.G., – €20.00 ANASTASI, Joseph – €150.00 ATTARD, Rita – €260.00 AZZOPARDI, Jesmond – €130.00 AZZOPARDI, Richard – €40.00 AZZOPPARDI, Anton – €400.00 B.M.G. – €260.00 BALZAN, Edward – €120.00 BANK INTEREST – €499.32 BONNET, Joseph, Balluta – €5.00 BORG, Carmela […]