Il-Fondazzjoni u l-Ghaqda Volontarja “Il-HBieb tas-Santwarju”,

filwaqt li jirringrazzjaw lil benefatturi kollha,

jawguraw Sena Gdida mimlija Hena, Risq u Barkiet mis-Sema.

 

Il-Fondazzjoni theggeg u tappella lil kulhadd biex f’dan il-weekend

aghtu donazzjoni mill-qalb lid-Dar tal-Providenza.