Abbatini

9 Items

MAL-PASSI TAL-PASSJONI… FIT-TOROQ TAL-PARROCCA, MADWAR IS-SANTWARJU.

by Administrator

  L-Abbatini u z-Zghazagh tal-Parrocca taghna se jergghu jorganizzaw id-Dramm tal-Passjoni ghal Gimgha Mqaddsa, nhar is-Sibt 13 ta’ April, 2019, fis-7.30 ta’ filghaxija. Inheggu lil kull membru tal-Parrocca biex jippartecipa bhala spettatur waqt dan id-Dramm biex naghtu xhieda hajja tat-twemmin li nhaddnu fit-toroq taghna u anki biex naghtu kuragg u nuru l-apprezzament taghna lejn l-Abbatini […]

MAL-PASSI TAL-PASSJONI

by Administrator

  Raprezentazzjoni ta’ dak li ghadda minnu Sidna Gesu Kristu f’dak il-lejl u l-ghodwa meta inghata f’idejn l-ghedewwa biex jbati u jmut ghalina, gewwa t-toroq Sliemizi . Mall-Passi tal-Passjoni, ser tigi animata mit-tfal u zaghzagh tal-Parrocca Frangiskana Madonna tas-Sacro Cuor, b’kitba ta’ David Chetcuti Dimech u Kyle Portelli taht id-direzzjoni ta’ Robert Pulis u Tony […]

AVVIZ LIL ABBATINI

by Administrator

ABBATINI PARROCCA Għeżież ġenituri, Qiegħed nibgħatilkom is-servizzi liturġiċi li għandhom l-abbatini f’dawn il-ġranet li ġejjin. Nhar il-Ġimgħa 7 ta’ April 2017 Jum id-Duluri ta’ Marija Santissima. L-abbatini għandhom ikunu l-knisja fis-sebgħa neqsin kwart. Nhar il-Ħadd 9 ta’ April 2017 jaħbat Ħadd il-Palm u għalhekk l-abbatini għandhom ikunu il-knisja fid-disgħa u għaxra. Nhar it-Tnejn 10 ta’ […]

Abbatini Maltin u Għawdxin jiltaqgħu mal-Papa Franġisku

by Administrator

Abbatini Maltin u Għawdxin iltaqgħu mal-Papa Franġisku quddiem Santa Marta. Il-Papa talab li l-ewwel jieħdu ritratt tal-grupp u imbagħad sellem lill-abbatini wieħed wieħed. Dawn l-abbatini qegħdin l-Vatikan bejn il-5 u t-23 t’Awwissu, biex offrew s-servizz liturġiku fil-Bażilika ta’ San Pietru lbieraħ. Wara li ttieħed r-ritratt, il-Papa dar u ħa b’idejn kull abbati. Matul il-laqgħa l-Papa […]

AHBAR SABIHA GHALL-PARROCCA TAGHNA

by Administrator

“Bħalissa, abbati mill- Parroċċa tagħna Kyle Portelli jinsab Ruma, jagħti servizz liturġiku fil- Bażilika tal-Vatikan. Nawgurawlu minn qalbna. Meta jiġi lura nitolbuh jaqsam magħna l-esperjenzi sbieħ tiegħu fil-Vatikan.” “Nhar il-Ħadd 21 ta Awissu grupp ta’ abbatini mill- Parroċċa tagħna se jagħtu servizz liturġiku fil-festa ta Marija Stella Maris. Din hi Parrożża ġara tagħna, u bħalna […]

Nawguraw lil Mathias Gatt – abbati fil-Parroċċa tagħna,

by Administrator

Hi Peter, Qed nibgħatlek kitba li Matthias Gatt (Abbati fil-Parroċċa) għoġbu jibgħatli sabiex inti tapplowdja fuq il-website tal-Parroċċa. Din il-kitba tinkludi ftit informazzjoni dwar iċ-chess u l-kampjonati li jiehu sehem fihom Matthias. Huwa xtaq illi din il-kitba titpoġġa fis-sezzjoni tal-abbatini. ……. Matthias Gatt abbati fil-parrocca taghna se jiehu sehem fil-European Junior Championship li se jsir […]

Pope Francis answers questions from children in new book

by Administrator

“Dear Pope Francis,” 10-year-old Mohammed begins, “Will the world be again as it was in the past?” Signed “Respectfully yours,” the boy wrote from a Jesuit-run school for refugee children in Syria and was treated to a long and personal answer from the pope himself. So were 29 other children who posed questions to Francis […]