Hi Peter,

Qed nibgħatlek kitba li Matthias Gatt (Abbati fil-Parroċċa) għoġbu jibgħatli sabiex inti tapplowdja fuq il-website tal-Parroċċa. Din il-kitba tinkludi ftit informazzjoni dwar iċ-chess u l-kampjonati li jiehu sehem fihom Matthias. Huwa xtaq illi din il-kitba titpoġġa fis-sezzjoni tal-abbatini.

…….
Matthias Gatt abbati fil-parrocca taghna se jiehu sehem fil-European Junior Championship li se jsir fi Praga f’Awwissu li gej. Se jkun qed jirraprezenta lil Malta fil- “under 14” filwaqt li erba’ Maltin li tielghin mieghu ser jiehdu sehem f’kategoriji ohra.

F’Lulju, Matthias rebah il-kategorija ta’ taht is-16 il-sena u gie t-tielet overall f’kampjonat organizzat mill-Malta Chess Federation ghaz-zghazagh Maltin.
………

Nawgurawlu li mmur tajjeb fi Praga.

Grazzi bil-quddiem,
Michael Farrugia