Posts from December 2015

110 of 111 items

Ktejjeb ta’ tagħrif u talb bil-Malti għall-Ġublew tal-Ħniena

by Administrator

Ktejjeb ta’ tagħrif u talb bil-Malti għall-Ġublew tal-Ħniena Minn Jesmar Baldacchino – 31/12/15 Ta’ Pinu Publications, f’kollaborazzjoni mad-Djoċesi ta’ Għawdex ippubblikaw Gwida għall-Pellegrin matul il-Ġublew tal-Ħniena li fetaħ f’Diċembru. Il-ktejjeb ta’ 88 paġna jiġbor fih dak kollu li n-Nisrani għandu jkun jaf u jagħmel fil-Ġublew tal-Ħniena fejn hu mistieden biex jimxi f’pellegrinaġġ lejn xi knisja […]

A Family Prayer

by Administrator

A Family Prayer Children … Adults Praise be to God … who made us a family. Praise be to God … for the love that we share. Praise be to God … for sending us Jesus. Praise be to God … for teaching us to care. Help us, Lord Jesus … fill our lives with […]

Year of Mercy

by Administrator

Year of Mercy December 8, 2015–November 20, 2016 Year of Mercy Pope Francis has declared an Extraordinary Jubilee of Mercy. This Holy Year of Mercy began December 8, 2015, the feast of the Immaculate Conception and the 50th anniversary of the closing of the Second Vatican Council. It will close November 20, 2016, the Feast […]

The Great Feast – “Great Banquet Parable”

by Administrator

The Great Feast – Award-Winning Christian Animated Short-Film by Tim Andrews “Great Banquet Parable” The Great Feast is a short film based on the Parable of the Great Banquet, a story told by Jesus in the book of Luke. The cartoon is a quirky, modern Australian version of the parable and follows Maurie and his […]

Happy ending.

by Administrator

Dear friends, we simply cannot end the year on a better note: being and feeling children of an awesome Father who makes us sisters and brothers to his Son, Jesus! Happy ending. God bless you. By Fr Paul Sciberras The ultimate truth It’s an awe-instilling idea that the author of the First Letter of John […]

KUMMISSJONI ANZJANI

by Administrator

KUMMISSJONI ANZJANI Ghanijiet tal-Kummissjoni. Din il-Kummissjoni twaqqfet fl-1979. Fil-prezent il-Kumitat huwa ffurmat minn dawn il-membri: Vivienne Mahoney Chairperson, Olga Camilleri Segretarja, Marion Aquilina Kaxxiera. Membri: Bice Cutajar, Lina Cordina, Joan Vella, John Vella, Emma Pisani, Lina Tonna, Mona Gouder L-Ghan ewlieni ta’ din il-Kummissjoni hu li nghinu lil dawk l-Anzjani, specjalment dawk li jghixu wehedhom, […]

TAS-SLIEMA FIS-SENA 1881

by Administrator

TAS-SLIEMA FIS-SENA1881 Tagħrif meħud mill-kitba ta’ Winston L. Zammit B.A.(Hons), P.G.C.E., M.A. Fl-1881 seħħew diversi avvenimenti importanti f’Tas-Sliema, subborg tal-Belt Valletta, li kien għadu fl-istadju formattiv tiegħu. Fost dawn l-avvenimenti nsibu tnejn li mingħajr ebda dubju kellhom impatt kbir fuq il-ħajja tas-Slimiżi. Dawn kienu l-ftuħ u t-tberik tal-Knisja ġdida tal-Madonna tas-Sacro Cuor (26 ta’ Ġunju) […]

St. Thomas Becket

by Administrator

St. Thomas Becket Lived: (1118-1170) | Feast Day: Tuesday, December 29, 2015 A strong man who wavered for a moment, but then learned one cannot come to terms with evil and so became a strong churchman, a martyr and a saint—that was Thomas Becket, archbishop of Canterbury, murdered in his cathedral on December 29, 1170. […]

Messaġġ minn Patri Sandro Overend OFM

by Administrator

Għeżież Parruċċani, Il-Mulej jagħtikom is-Sliem! Nixtieq minn qalbi nifraħ u nagħti prosit kbira lil dawk kollha li ħadmu biex ikollna din il-website għalina tal-Parroċċa Madonna tas-Sacro Cuor, Tas-Sliema. Jien personalment minn Ruma, għandi l-opportunita’ nibqa’qrib tal-Parroċċa tagħna u qrib tagħkom lkoll permezz tagħha. Nieħu din l-okkażjoni biex nawgura lilkom lkoll, Sena Ġdida 2016 mimlija Paċi […]