Posts from October 2017

110 of 19 items

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 29 TA’ OTTUBRU, 2017

by Administrator

Quddiesa tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja 1. Illum il-Ħadd jinbidel il-ħin għal dak tax-xitwa: Minn ghada t-Tnejn, 30 ta’ Ottubru 2017, il-quddiesa ta’ filgħaxija mit-Tnejn sal-Ġimgħa għal żmien ix-xitwa tkun fis-6.00pm u mhux fis-6.30pm. 2. Gabra ghall-Missjoni: kienet Ewro 1,365.17 Nirringrazzjawkom 3. L-Ordni Frangiskan Sekular: Javza li l-Laqgha nhar it-Tlieta se tkun fis-6.30pm. 4. Fl-1 ta’ Novembru: 5.00pm […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 22 TA’ OTTUBRU, 2017

by Administrator

“Jiena Maghkom Dejjem’’ il-Logo Gdid tal-Parrocca 1.Il-Hadd, 22 ta’ Ottubru: Gurnata Missjunarja. Il-Gabra tmur ghall-Missjoni Pontificja. Min irid jista’ jitfa’ d-donazzjoni fl-envelopes li tircievu d-dar. 2.Il-Kappillan ifakkar li l-Kunsill Pastorali Parrokjali: Ser jiltaqa’ nhar il-Gimg]a, 27 t’Ottubru fis-7.15pm fejn l-Ufficcju Parrokjali. 3. L-Ordni Frangiskan Sekular: Javza li nhar it-Tlieta se jsir nofs ta’ nhar IRTIR. […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 15 TA’ OTTUBRU, 2017

by Administrator

“Jiena Maghkom Dejjem’’ il-Logo Gdid tal-Parrocca FESTA TA’ MISSIERNA SAN FRANGISK PATRUN TAL-AMBJENT 1. Is-Sibt, 14 ta’ Ottubru: 7.15pm Purcissjoni bl-Istatwa ta San Fran[isk. Il-Hadd, 11.00am Quddiesa fuq iz-zuntier u Tberik tal-Annimali. Fis-1.00pm Ikla l-Kazin Banda Sliema. 6.30pm Quddies minn Fr Ramon Farrugia ofm. 2. Il-Hadd, 22 ta’ Ottubru: Gurnata Missjunarja. Il-gabra tmur gHall-Missjoni Pontificja. […]

“Don’t worry” – On God and anxiety

by Administrator

“Don’t worry” – On God and anxiety By Tod Worner | Oct 11, 2017 Years ago, when I was a junior in high school, a good friend encouraged me to take part in a retreat called T.E.C. (Teens Encounter Christ). At the time, I had heard that T.E.C. was an extraordinary faith-building experience for teenagers […]