Posts from March 2023

4 Items

IL-HAMES HADD TAR-RANDA – IL-HADD, 26 TA’ MARZU, 2023

by Administrator

1. Il-Ġabra għas-Seminarju : Kienet €544.96. Nirringrazzjawkom. 2. It-Tnejn 27 ta’ Marzu : Jinbidel il-ħin tal-Quddiesa filgħaxija. Tibda tkun fis-6.30pm. 3. Mit-Tnejn 27 sal-Ħamis 30 ta’ Marzu : 6.30pm Eżerċizzi Spiritwali waqt il-Quddiesa. Jippriedka Fra Lorrie Zerafa ofm li se jibbaża fuq postijiet sagri fil-Palestina. 4. It-Tlieta 28 u l-Ħamis 30 ta’ Marzu : 4.30pm […]

IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN – IL-HADD, 19 TA’ MARZU, 2023

by Administrator

    It-Tnejn 20 ta’ Marzu : Il-Kappillan ikun l-Uffiċċju mill-5.00pm sas-6.0 It-Tlieta 21 ta’ Marzu : 30pm Laqgħa tal-Grupp ta’ Talb ta’ San Pio ta’ Pietrelcina fil-Knisja Parrokkjali ta’ Stella Maris. It-Tlieta 21 ta’ Marzu : L-OFS se jorganizza nofs ta’ nhar Irtir għand il-Klarissi, San Ġiljan. Predikatur se jkun Fr Julian Sammut ofm.  […]

IT-TIELET HADD TAR-RANDAN – IL-HADD, 12 TA’ MARZU, 2023

by Administrator

1. Il-Ġabra Speċjali : Kienet ta’ €527.47 2. It-Tlieta 14 ta’ Marzu : 6.30pm Laqgħa tal-OFS ħdejn l-Uffiċċju tal-Kappillan. Taħdita minn Pauline Darmanin bis-suġġett “Morru għand Ġużeppi”. Kulħadd mistieden. 3. L-Erbgħa 15 ta’ Marzu : Il-Grupp tal-Anzjani tal-Parroċċa se jorganizzaw ħarġa għax-Xagħjra għand El Catalan Restaurant. Niltaqgħu ħdejn is-Savoy Bus Stop fid-9.15am. Prezz €10. Avviċinaw […]

IT-TIENI HADD TAR-RANDAN – IL-HADD, 5 TA’ MARZU, 2023

by Administrator

1. Il-Ġabra li saret għall-vittmi tat-terremot fit-Turkija u s-Sirja : Kienet €2,260.44. Kellna donazzjonijiet oħra. Bilanċ €2,515.44. Nirringrazzjawkom. 2. Mit-Tnejn 6 u l-Ġimgħa 10 ta’ Marzu waqt il-Quddiesa tad-9.00am : Ikollna l-Eżerċizzi Spiritwali tar-Randan. Jippriedka Patri Martin Coleiro ofm. Kulħadd mistieden biex jisma’ kelma li tindirizzana lejn il-mixja tal-konverżjoni. 3. It-Tlieta 7 ta’ Marzu : […]