Posts from October 2016

110 of 31 items

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 30 TA’ OTTUBRU, 2016

by Administrator

Illum (Il-Ħadd) fis-Seminarju tal-Virtu se jsir il-Ġublew tal-Familja mit-8.30 am sas-7.00pm. Se jkun hemm attivitajiet għal kulħadd. Aktar tagħrif qed jidher fin-noticeboard. ………………….. Minn nhar it-Tnejn, il-Quddiesa ta’ filgħaxija tibda tkun fis-6.00 pm. Dan jgħodd mit-Tnejn sal-Ġimgħa. It-Tlieta u l-Erbgħa: Tajjeb li nieħdu sehem fil-Quddiesa. Il-Quddies jkun bħal dak ta’ fost il-ġimgħa. It-Tlieta : Se […]

Ħames djakni ġodda – Minn Alvin Vassallo

by Administrator

Tliet seminaristi u żewġ patrijiet Franġiskani se jiġu ordnati djakni mill-Arċisqof Charles Scicluna. Id-djakni l-ġodda huma Sinclair Bugeja mill-Parroċċa tal-Familja Mqaddsa, l-Iklin, Clive Camilleri O.F.M., Ramon Farrugia O.F.M. u Ryan Lee Pace mill-Parroċċa tal-Madonna tal-Karmnu, il-Gżira, u Mark Spiteri mill-Parroċċa ta’ San Filep ta’ Aġġira, Ħaż-Żebbuġ. Id-dmirijiet tad-djaknu huma li jiddedika ħajtu għal qadi bl-imħabba […]