Posts from June 2017

110 of 14 items

Il-Festa ta’ San Franġisk

by Administrator

Għalkemm il-Fraternita ma tiltaqax fix-xhur ta’ Lulju, Awissu u Settembru, iżda tul dawn ix-xhur tas-sajf qed isiru tħejjijiet biex hekk Alla jrid, nieħdu sehem fil-Festa ta’ San Franġisk Missierna. Near it-Tnejn 2 ta’ Ottubru se ssir il-Vestizzjoni ta’ żewġ Aħwa ġodda; Josephine Ellul u Ġemma Vassallo. Il-Vestizzjoni hija l-ewwel pass meta tingħaqad fl-Ordni. Dawn iż-żewġ […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 25 TA’ GUNJU, 2017

by Administrator

It-Tnejn: Fis-7.30pm se jsir programm vokali u mużikali mill-Banda Sliema. It-Tlieta : Fis-6.30pm Quddiesa bis-sehem tal-anzjani u wara attivita soċjali għalihom. L-Erbgħa, il-Ħamis u l-Ġimgħa : Jiem tat-Tridu. Fis-6.15pm Għasar u fis-6.30pm Quddiesa bil-prietka minn Patri Marcello Ghirlando O.F.M.. Il-Ġimgħa : Niftakru fit-talb tagħna f’Patri Clive Camilleri O.F.M. u Patri Ramon Farrugia O.F.M. li se […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 18 TA’ GUNJU, 2017

by Administrator

Ilum qed niċċelebraw JUM IL-MISSIER. Nitolbu għall-missierijiet kollha u nawgurawlhom. It-Tlieta : Bħala tħejjija għall-festa, fil-Quddiesa tas-6.30pm se ngħamlu Qrar Komunitarju. L-Erbgħa: Id-Djakonija Anzjani se torganizza ħarġa ta’ nofs’ ta’ nhar għall-anzjani. Tluq mis-Savoy bus stop fid-9.00 am. Filgħaxija nkomplu l-Erbgħat tal-Madonna bi tħejjija għal-festa. Fis-6.30pm Quddiesa minn P. Allister Aquilina O.F.M. Konv. Wara tingħata […]

Smajtu xi ntqal lin-nies ta’ dari: “La toqtolx”.

by Administrator

San Mattew 5:20-26 F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Ngħidilkom li, jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittieba u l-Fariżej, ma tidħlux fis-Saltna tas-Smewwiet. Smajtu xi ntqal lin-nies ta’ dari: “La toqtolx”. Mela jekk xi ħadd joqtol ikun ħaqqu l-kundanna. Imma jien ngħidilkom li l-kundanna tistħoqq ukoll lil min jinkorla għal […]