Posts from July 2021

5 Items

IS-SBATAX-IL HADD – IL-HADD, 25 TA’ LULJU, 2021

by Administrator

JUM IN-NANNIET U L-ANZJANI 1. Il-Papa Franġisku stabilixxa ir-4 Ħadd ta’ Lulju : Bħala Jum in-Nanniet u l-Anzjani bit-tema ‘Jiena Magħkom Dejjem’. Illum nawgurawlhom b’mod speċjali. 2. Il-Ħadd 25 ta’ Lulju : Il-Parroċċa tal-Balluta qed tiċċelebra l-Festa tal-Madonna tal-Karmnu. Nawgurawlhom il-Festa t-tajba. 3. Il-Ħamis 29 ta’ Lulju : 6.00pm Adorazzjoni komunitarja b’temi attwali. 4. Julian […]

IS-SITTAX-IL HADD TAS-SENA – 18 TA’ LULJU, 2021

by Administrator

ALLA JKELLIMNA META NISKTU AHNA! 1. Il-Kapitlu Ġenerali wasal biex jintemm : Qed jinżamm f’Ruma. • Din il-ġimgħa ġew eletti il-Ministru Ġeneral Fra Massimo Fusarelli ofm (Taljan). • U l-Vigarju Ġenerali Fra Isauro Ulises Covili Linfati (miċ-Chile). • Bi pjaċir inħabbru li wieħed mid-Definituri Ġenerali huma Malti tal-Kanada Fr Jimmy Zammit ofm. Hu ta’ unur […]

IS-SBATAX-IL HADD – IL-HADD 17 TA’ LULJU, 2021

by Administrator

JUM IN-NANNIET U L-ANZJANI 1. Il-Papa Franġisku stabilixxa ir-4 Ħadd ta’ Lulju : Bħala Jum in-Nanniet u l-Anzjani bit-tema ‘Jiena Magħkom Dejjem’. Illum nawgurawlhom b’mod speċjali. 2. Il-Ħadd 25 ta’ Lulju : Il-Parroċċa tal-Balluta qed tiċċelebra l-Festa tal-Madonna tal-Karmnu. Nawgurawlhom il-Festa t-tajba. 3. Il-Ħamis 29 ta’ Lulju : 6.00pm Adorazzjoni komunitarja b’temi attwali. 4. Julian […]

IL-HMISTAX-IL HADD TAS-SENA – 11 TA’ LULJU, 2021

by Administrator

Inkunu Appostli u Profeti 1. Iċċelebrajna b’dinjita’ il-Festa tas-Sultana Tagħna tal-Qalb Ħelwa ta’ Ġesu’ : Nirringrazzjaw lil kull min ta sehmu u ħa sehem fiċ-Ċelebrazzjonijiet. Il-Ġabra Speċjali fil-weekend tal-Festa kienet €637.42 Nirringrazzjawkom. 2. Is-Sibt 3 ta’ Lulju : Beda l-Kapitlu Ġenerali tal-Ordni tagħna f’Ruma. Din il-ġimgħa nitolbu ħerqana għall-Għażla tal-Ministru Ġeneral il-ġdid. Fit-Talb tagħna niftakru […]

L-ERBATAX-IL HADD TAS-SENA – 4 TA’ LULJU, 2021

by Administrator

FESTA TAS-SULTANA TAGĦNA TAL-QALB TA’ ĠESU’ 1. Ninsabu fil-Weekend tal-Festa tas-Sultana Tagħna : Il-Kommunita’ Franġiskana flimkien mall-Kummissjoni Festi tirringrazzja lil kull min qed jieħu sehem fil-Festa. Il-Predikaturi Fr Stefan Attard u Fr Andrew Galea ofm conv. ħaqqhom prosit. 2. Is-Sibt 3 ta’ Lulju : 9.00am Quddiesa bil-Kant tat-Te Deum. 6.00pm Translazzjoni Solenni immexxieha mill-Vigarju Provinċjali […]