Posts from July 2021

8 Items

IS-SBATAX-IL HADD – IL-HADD, 25 TA’ LULJU, 2021

by Administrator

JUM IN-NANNIET U L-ANZJANI 1. Il-Papa Franġisku stabilixxa ir-4 Ħadd ta’ Lulju : Bħala Jum in-Nanniet u l-Anzjani bit-tema ‘Jiena Magħkom Dejjem’. Illum nawgurawlhom b’mod speċjali. 2. Il-Ħadd 25 ta’ Lulju : Il-Parroċċa tal-Balluta qed tiċċelebra l-Festa tal-Madonna tal-Karmnu. Nawgurawlhom il-Festa t-tajba. 3. Il-Ħamis 29 ta’ Lulju : 6.00pm Adorazzjoni komunitarja b’temi attwali. 4. Julian […]

Is-Sinjali tat-traffiku – Joe Debono ofs

by Administrator

Gheziez, Ahna u mexjin fit-triq niltaqghu hafna drabi ma’ hafna sinjali tat-traffiku li kull sewwieq irid joqghod attent ghalihom u jsegwihom bir-reqqa kollha.   Kulhadd jaf ghalfejn qeghdin dawn is-sinjali .  Zgur mhux biex il-warden iwahhlek xi ‘ticket’ u mbaghaad erhilek tgemgem sakemm tigi biex thallas il-multa li tkun wehilt.  Kull bniedem ghaqli jaf li dawn […]

IS-SITTAX-IL HADD TAS-SENA – 18 TA’ LULJU, 2021

by Administrator

ALLA JKELLIMNA META NISKTU AHNA! 1. Il-Kapitlu Ġenerali wasal biex jintemm : Qed jinżamm f’Ruma. • Din il-ġimgħa ġew eletti il-Ministru Ġeneral Fra Massimo Fusarelli ofm (Taljan). • U l-Vigarju Ġenerali Fra Isauro Ulises Covili Linfati (miċ-Chile). • Bi pjaċir inħabbru li wieħed mid-Definituri Ġenerali huma Malti tal-Kanada Fr Jimmy Zammit ofm. Hu ta’ unur […]

IS-SBATAX-IL HADD – IL-HADD 17 TA’ LULJU, 2021

by Administrator

JUM IN-NANNIET U L-ANZJANI 1. Il-Papa Franġisku stabilixxa ir-4 Ħadd ta’ Lulju : Bħala Jum in-Nanniet u l-Anzjani bit-tema ‘Jiena Magħkom Dejjem’. Illum nawgurawlhom b’mod speċjali. 2. Il-Ħadd 25 ta’ Lulju : Il-Parroċċa tal-Balluta qed tiċċelebra l-Festa tal-Madonna tal-Karmnu. Nawgurawlhom il-Festa t-tajba. 3. Il-Ħamis 29 ta’ Lulju : 6.00pm Adorazzjoni komunitarja b’temi attwali. 4. Julian […]

Il-ħajja mingħajr problemi hija ħajja monotona ! – Joe Gatt ofs

by Administrator

Għeżież ħuti Franġiskani, Kemm-il darba jiena għidt il-frażi, “il-ħajja mingħajr problemi hija ħajjamonotona”, dejjem nispicca mgħajjur miġnun. Nibqa’ ngħidha u ma jimpurtaxli jgħiduli miġnun u li ma nafx x’qed ngħid. Mela biex intom ma tgħajjrunixukoll, se nispjega ruħi biex forsi taqblu miegħi. L-ewwel nett, fil-ħajja qatt ma tista’ tkun dejjem minn fuq. Il-ħajja fiha nnifishahija […]

IL-HMISTAX-IL HADD TAS-SENA – 11 TA’ LULJU, 2021

by Administrator

Inkunu Appostli u Profeti 1. Iċċelebrajna b’dinjita’ il-Festa tas-Sultana Tagħna tal-Qalb Ħelwa ta’ Ġesu’ : Nirringrazzjaw lil kull min ta sehmu u ħa sehem fiċ-Ċelebrazzjonijiet. Il-Ġabra Speċjali fil-weekend tal-Festa kienet €637.42 Nirringrazzjawkom. 2. Is-Sibt 3 ta’ Lulju : Beda l-Kapitlu Ġenerali tal-Ordni tagħna f’Ruma. Din il-ġimgħa nitolbu ħerqana għall-Għażla tal-Ministru Ġeneral il-ġdid. Fit-Talb tagħna niftakru […]

L-Anglu Kustodju – Cecilia Attard ofs

by Administrator

Gheziez Huti f’San Frangisk, Il-messagg li nixtieq nghaddilkom din il-gimgha hu fuq l-Anglu Kustodju, suggett li dejjem qanqalli kurzita. Fil-bidu tal-Kristjanezimu ma kienx hemm la festa u anqas tifkira ta’ l-anglu kustodju, imma kien hemm biss festa wahda ddedikata lil Arkangli.  Biss  fil-15 u 16 il-seklu, il-festa ta’ l-Angli Kustodji kienet celebrata b’mod mhux ufficjali […]

L-ERBATAX-IL HADD TAS-SENA – 4 TA’ LULJU, 2021

by Administrator

FESTA TAS-SULTANA TAGĦNA TAL-QALB TA’ ĠESU’ 1. Ninsabu fil-Weekend tal-Festa tas-Sultana Tagħna : Il-Kommunita’ Franġiskana flimkien mall-Kummissjoni Festi tirringrazzja lil kull min qed jieħu sehem fil-Festa. Il-Predikaturi Fr Stefan Attard u Fr Andrew Galea ofm conv. ħaqqhom prosit. 2. Is-Sibt 3 ta’ Lulju : 9.00am Quddiesa bil-Kant tat-Te Deum. 6.00pm Translazzjoni Solenni immexxieha mill-Vigarju Provinċjali […]