Posts from September 2018

110 of 18 items

IT-TLIETA, 2 TA’ OTTUBRU, 2018

by Administrator

L-ewwel laqgha tal-OFS wara l-vaganzi tas-sajf. “Nerfghu qlubna ‘l fuq.” Tahdita pubblika minn Peter Darmanin, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-7.00pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.

IS-26 HADD TAS-SENA B – 30 TA’ SETTEMBRU, 2018

by Administrator

100 SENA PARROCCA u L-INKURUNAZZJONI GRAZZI : Lil kull min ta sehem u ha sehem biex dawn ic-celebrazzjonijiet tac-Centinarju u l-Inkurunazzjoni tas-Sultana Taghna tkun success. It-Tnejn 1 t’Ottubru:5.00pm–7.00pmRegistrazzjoni tal-Katekizmu li jibda mit-8 ta’ Ottubru. It-Tlieta 2 t’Ottubru: 7.00pm Tahdita pubblika minn Peter Darmanin fis-Sala tal-OFS bit-tema: “Nerfghu qlubna ‘l fuq.” Kulhadd hu mistieden. Il-Erbgha 3 […]

IT-25 HADD TAS-SENA B – 23 TA’ SETTEMBRU, 2018

by Administrator

 Registrazzjoni tat-Tfal tal-Katekizmu : Fejn l-Ufficcju Parrokkjali. Il-Hadd 23 ta’ Settembru. Mill-10.15am – 11.45am.  Serata Gieh Tas-Sliema 2018: Mill-Kunsill tas-Sliema. Infakkar fin-Nominazzjonijiet.  Influwenza Tilqima ghal persuni il fuq minn 55 sena: Cemplu l-Kunsill tas-Sliema mhux aktar tard mill-Erbgha 26 ta’ Ottubru fuq in-numru: 2133 7633.  Il-Kandidati li f’Novembru ser jircievu l-Grizma […]

SUNDAY – BY RITA VELLA BRINCAT

by Administrator

SUNDAY We assume that the Christian Sunday is the transposition of the Jewish Sabbath. However, there is much more to this. The Christian Sunday is quite different from the Jewish Sunday. There is a link but they are not identical. The Jewish Sabbath was peculiar for the Jews, i.e. the neighbouring people. The main characteristic […]

IT-24 HADD TAS-SENA B – 16 TA’ SETTEMBRU, 2018

by Administrator

   Registrazzjoni tat-Tfal tal-Katekizmu : Fejn l-Ufficcju Parrokkjali. (It-Tlieta 18 ta’ Settembru. Mill-5.00pm – 8.30pm. Il-Hadd 23 ta’ Settembru. Mill-10.15am – 11.45am).  L-Erbg]a 19 ta’ Settembru : 7.00pm Laqgha Ushers fejn l-Ufficcju tal-Kappillan.  Serata Gieh tas-Sliema 2018 : Nhar il-Gimgha 26 ta’ Ottubru fis-7.00pm fit-Tejatru Salezjani tas-Sliema organizzat mill-Kunsill Lokali Sliema. In-Nominazzjonijiet […]