Posts from May 2018

110 of 17 items

Festi Titulari u Parrokkjali fl-imgħoddi – Minn Rita Vella Brincat

by Administrator

Fil-bidu, il-festi titulari kienu jsiru fuq skala żgħira meta l-kappillan, flimkien ma’ xi żewġ saċerdoti oħra, kienu jkantaw is-Salmi u lejliet u nhar il-festa, hekk kif ibexbex, kien jippresiedi f’quddiesa kantata bil-parteċipazzjoni ta’ żewġ kantanti, normalment tenur u baxx. Dan kollu seta jsir bis-saħħa ta’ xi benefattur. Matul is-seklu sittax, il-festa kienet tkun strettament sagra […]

HADD IT-TRINITA’ – 27 TA’ MEJJU, 2018

by Administrator

1. Il-Hadd: Nifirhu lit-Tfal li llum ser jircievu (ircevew) l-Ewwel Tqarbina. Dal-weekend issir il-Gabra specjali b’risq il-Festa. 2. It-Tlieta: 7.00pm Powerpoint Presentation minn Tony Mahoney fis-Sala tal-OFS bit-tema: “L-Akbar Tezor tal-Knisja”. Kulhadd mistieden. 3. L-Erbgha : Pellegrinagg ghal Ghawdex mall-Kappillani ta’ Tas-Sliema. Fis-7.30am, tluq mis-Savoy Bus Terminus. Quddiesa ta’ Pinu. Prezz: 20 Ewro bl-ikel u […]

PENTECOSTE – IL-HADD, 20 TA’ MEJJU, 2018.

by Administrator

Dan il-Weekend: Qed isir ‘raffle’ mal-prima fuq iz-zuntier b’risq il-kunvent. It-Tlieta: 7.00pm Tahdita pubblika fis-Sala tal-OFS bit-tema: “Guzeppi, ir-Ragel Gust”. Kulhadd mistieden. Il-Kelliemi huwa Patri Stephen Magro ofm. 7.15pm Rehearsal tal-1 Tqarbina fil-Knisja ghat-Tfal u l-Genituri. L-Erbgha : Inkomplu bl-Erbghat tal-Madonna biex niccelebraw il-Festa Liturgika. Il-Hamis : Jum il-Fratellanza tal-Madonna u ssir il-Vestizzjoni tal-Fratelli u […]

Ir-Raghaj, l-ambjent u n-nghag

by Administrator

Ir-Raghaj, l-ambjent u n-nghag Minn Fr Norbert Ellul-Vincenti ofm Ma nafx kemm ghad hawn rghajja Malta. Veru, ghandna min jiehu hsieb in-nghag u l-baqar u l-moghoz, imma rghajja – dawk li johorguhom biex jirghu, ili ma nara. U nahseb li saru rari, jekk jezistu. Barra minn Malta haga ohra. Meta kont zghir, niftakar raghaj zghir […]