Posts from September 2017

110 of 16 items

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 1 TA’ OTTUBRU, 2017

by Administrator

“Jiena Maghkom Dejjem“ il-Logo Gdid tal-Parrocca 1. Illum is-Sibt, 30 ta’ Settembru: Pasta Night fl-okkazjoni tal-ftuh tal-Festi Centinarji, fil-bitha tal-Kunvent b’risq il-Kunvent. Prezz 12-il Ewro. Tfal taht 12-il sena b’xejn. 2. Hargu Bolol fl-okkazjoni tal-ftuh tal-Festi Centinarji bil-Logo Ufficcjali: Min jixtieq jakkwista folja bolol bi prezz ta’ 5 Ewro, ghada l-Hadd inkunu fuq iz-Zuntier bihom. […]

ID-DISKORS TAL-KAPPILLAN, FR PAUL ATTARD, OFM

by Administrator

100 SENA PARROCCA – SACRO CUOR (1918 – 2018.) Parrocca Frangiskana Madonna tas-Sacro Cuor Sliema Celebrazzjonijiet tal-ftuh tas-Sena Centinarja Motto “Jiena magħkom dejjem” Il-Hamis, 28 ta Settembru 2017 7.30pm Muzika Leterarja DISKORS FTUH, CENTINARJU TAL-PARROCCA – MILL-KAPPILLAN FR PAUL ATTARD, OFM Huti Frangiskani u Religjuzi. Ghaqdiet Socjali u Kommunita’ Parrokkjali. Qabel ma’ Dun Pawl Vella […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 23 TA’ SETTEMBRU, 2017

by Administrator

“Jiena Maghkom Dejjem’’ il-Logo gdid tal-Parrocca 1. Gabra Specjali l-weekend li gej: ghall-bzonnijiet tal-Knisja. 2. Bingo Night b’Risq il-Missjoni Frangiskana: Il-Hamis, 21 ta’ Settembru fil-Kazin. Hin fis-7.30pm. Qed jingabru wkoll affarijiet ghal Bazaar li ser ikun l-ahhar weekend ta’ Ottubru u l-ewwel weekend ta’ Novembru. Min ghandu xi affarijiet icempel fuq in-numru li hemm fuq […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 17 TA’ SETTEMBRU, 2017

by Administrator

“Let Go, Let God’’ il-Motto tal-Parrocca 1. Maghmudijiet: Isiru l-ahhar Sibt ta’ kull xahar fil-quddiesa tal-5.00pm. a) Tithalla fid-diskrezzjoni tal-Kappillan li ssir hin iehor ghal ragunijiet partikulari. b) Fra Lorrie gentilment offra li jibda jiltaqa’ mal-genituri u l-Parrini biex jipreparahom ghal Maghmudija. 2. Registrazzjoni tal-Katekizmu 2017-2018: a) Nhar it-Tnejn mill-5.00 – 7.00pm fl-Ufficcju Parrokkjali ma’ […]