Posts from April 2019

4 Items

IL-HADD TAL-HNIENA DIVINA – 28 TA’ APRIL, 2019

by Administrator

1. Il-Ħadd 28 ta’ April : Festa tal-Ħniena Divina. 5.30pm Adorazzjoni. 6.30pm Quddiesa. Dan il-weekend: Se ssir Lotterija ta’ Pittura b’risq il-Kunvent. Biljetti mill-bookshop. Segwu l-Programm tat-Tberik 2019. 2. It-Tnejn 29 ta’ April : Jitkompla t-Tberik mill-4.00pm sas-7.00pm. Segwu l-Programm. 3. It-Tlieta 30 ta’ April : L-OFS ser jorganizza Taħdita bis-suġġett : “ L-Ewkaristija, il-Misteru […]

L-GHID IL-KBIR- 21 TA’ APRIL, 2019

by Administrator

L-GHID IL-KBIR 2019 1. Il-Gabra mill-Maratona ghad-Dar tal-Providenza : Kienet 1,707 Euro. Hajr lil Peter Darmanin ta’ din l-inizzjattiva. SEGWU L-PROGRAMM TAT-TBERIK 2019. 2. It-Tnejn 22 ta’ April : Jibda t-Tberik mill-4.00pm sas-7.00pm. 3. It-Tlieta 23 ta’ April : • Harga ghal Birgu. Quddiesa fil-Parrocca ta’ San Lawrenz u snacks f’restaurant. Free time il-Monti. Tluq […]

HADD IL-PALM – 14 TA’ APRIL, 2019

by Administrator

1. Prosit u Grazzi lil kull min Organizza u ha sehem fil-Maratona b’Risq id-Dar tal-Providenza. Il-Gabra Specjali tax-xahar ghall-Knisja kienet Ewro 454.20 Nirringrazzjawkom. Segwu l-Programm tal-Gimgha Mqaddsa li tqassam f’kull dar. 2. Hadd il-Palm : 9.15am Tberik tal-frieghi taz-Zebbug. Il-Gabra tmur ghall-Art Imqaddsa. 3. It-Tnejn 15 ta’ April : 6.30am Tifkira tal-Ahhar Cena ghat-Tfal. Tinghatalhom […]

IL-HAMES HADD TAR-RANDAN – 7 TA’ APRIL, 2019

by Administrator

1. Il-Papa Frangisku ghogbu jahtar Isqof gdid Malti fil-Peru’ : Nifirhu lill-Patri Giovanni Cefai M.S.S.P. minn Ghawdex li gie mahtur l-ewwel Isqof ta’ Santiago Apostol de Huancane’, fil-Peru’. U nitolbu ghalih. 2. Il-Hadd 7 ta’ April : Maratona ta’ Talb, Sawm u Penitenza b’risq id-Dar tal-Providenza. Se ssir ic-Centru. Il-Formoli jinkisbu mill-Ufficcju tal-Kappillan u mis-Sagristija. […]