Posts from December 2023

4 Items

FESTA TAL-FAMILJA MQADDSA – IL-HADD, 31 TA’ DICEMBRU, 2023

by Administrator

Il-Festa Tal-Familja Mqaddsa 1. Il-Ħadd, l-Aħħar tas-Sena, fis-6.30pm l-aħħar Quddiesa tas-sena 2023. Ninġabru biex nroddu ħajr ‘l Alla għal kull ma għamel magħna dis-sena. Konvinti li l-ħsibijiet tiegħu kienu kollha ta` Sliem, Ħniena u Faraġ. Fl-aħħar tal-Quddiesa nkantaw it-Te Deum. Il-Quddies fl-Ewwel tas-Sena ikun bħal tal-Ħdud u ssir il-Ġabra b’risq id-Dar tal-Providenza. 2. It-Tlieta 2 […]

IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT – IL-HADD, 24 TA’ DICEMBRU, 2023

by Administrator

1. Il-Ħadd Lejlet il-Milied, fis-6.30pm il-Quddiesa tal-Vġili u fid-9.15pm tibda l-Velja tal-Milied. Fl-10.00pm il-Quddiesa Solenni bil-Purċissjoni tal-Bambin u l-Priedka tat-Tifel. 2. It-Tlieta 26 ta` Diċembru, il-Membri Franġiskani Sekulari jkollhom il-laqgħa fis-6.30pm. Tony Mahoney jitkellem dwar: “Min kienu l-Maġi?” Kulħadd mistieden. 3. Il-Ġimgħa 29, Is-Sibt 30 u l-Ħadd 31 ta` Diċembru, jiem ta` Tifħir u Talb […]

IT-TIENI HADD TAL-AVVENT – IL-HADD, 10 TA’ DICEMBRU, 2023

by Administrator

1. It-Tnejn 11 ta` Diċembru, jiltaqgħu l-membri Franġiskani Sekulari ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali wara l-Quddiesa tas-6.00pm. Taħdita minn Peter Darmanin “X’fettillek Mulej tiġi fostna”. Kulħadd mistieden. 2. It-Tlieta 12 ta` Diċembru, fil-4.45pm jitlaq it-Trasport minn Savoy Bus Stop għall-Qawra, għal min ġej magħna għaċ-Ċelebrazzjoni tat-800 Sena tal-Presepju ta` Grecco. Fit-8.00pm Christmas Dinner organizzat fil-Każin Banda Sliema, […]

L-EWWEL HADD TAL-AVVENT – IL-HADD, 3 TA’ DICEMBRU, 2023

by Administrator

1. Matul l-Avvent, bi tħejjija għall-Milied, mit-Tnejn sas-Sibt bejn is-7.30am u 7.45am, għal min jixtieq jista` jissieħeb magħna fit-Talb fil-Kappella tas-Sagrament. It-Talb jintalab minn fuq il-mobile. 2. It-Tnejn 4 ta` Diċembru, fis-6.30pm il-laqgħa tal-Ushers. 3. It-Tlieta 5 ta` Diċembru fis-6.30pm il-laqgħa tal-Franġiskani Sekulari ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. Pauline Darmanin twassal ir-Riflessjoni dwar “ L-Istennija”. Kulħadd mistieden. […]