Posts from December 2017

110 of 16 items

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 24 TA’ DIĊEMBRU, 2017

by Administrator

1. Il-Hadd, 24 ta’ Dicembru: Fil-11.00am: Tinghata d-Donazzjoni ta’ Ewro 725 lil Puttinu Cares waqt il-Quddiesa. Fis-6.30pm: Quddiesa tal-Vgili tal-Milied. Fl-11.15pm: Velja animata mit-Tfal. F’Nofs il-lejl: Purcissjoni bil-Bambin, u Kant tal-Glorja u l-Quddiesa tal-Milied. 2. It-Tnejn, 25 ta’ Dicembru: Il-Quddies tal-Milied ikun bhal Hadd. 3. Il-Gimgha, 29 ta’ Dicembru: Bidu tal-Kwaranturi. 7.00pm L-Abbatini u l-Pre-Teens […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 17 TA’ DIĊEMBRU, 2017

by Administrator

1. Grazzi lil kull min ghen fil-Preparazzjoni ghall-Avvent u l-Milied: Lil Fra Lorrie u t- team tal-Armar fil-Knisja, lil tal-Kazin ghal Armar fit-toroq, tal-Ponzietti lil Knisja, lil min ha sehem fil-Kompetizzjoni tal-Presepji u l-Armar tat-Twieqi, tal-Groceries ghal familji fil-bzonn permezz tas-Sigra tal-Imhabba. 2. Novena tal-Milied: Fil-ghaxija bir-Ruzarju quddiem Gesu’ Espost. Talb tas-Salmi tal-Ghasar u Barka […]

Kapitlu Elettiv tal-Orgni Frangiskan Sekular

by Administrator

  Nhar it-Tlieta, 5 ta’ Dicembru, 2017, sar il-Kapitlu Elettiv tal-Ordni Frangiskan Sekular tal-Fraternita fil-Parrocca dedikata lis-Sultana Taghna tal-Qalb ta Gesu, ghat-tlett snin li gejjin. l-Ufficjali eletti  huma dawn: Ministru:                Peter Darmanin Vici Ministru:       Anthony Mahoney Segretarja:           Cecilia Attard Kaxxier:               Joe Gatt Kunsilliera: Joe Debono, Alfred Grech […]