Nhar it-Tlieta, 5 ta’ Dicembru, 2017, sar il-Kapitlu Elettiv tal-Ordni Frangiskan Sekular tal-Fraternita fil-Parrocca dedikata lis-Sultana Taghna tal-Qalb ta Gesu, ghat-tlett snin li gejjin.

l-Ufficjali eletti  huma dawn:

Ministru:                Peter Darmanin

Vici Ministru:       Anthony Mahoney

Segretarja:           Cecilia Attard

Kaxxier:               Joe Gatt

Kunsilliera: Joe Debono, Alfred Grech u Gina Mizzi

Nitolbu ghalihom