Posts from January 2018

110 of 23 items

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 28 TA’ JANNAR, 2018

by Administrator

1. Nhar it-Tlieta 30 ta’ Jannar,: L-OFS – Ser jorganizza Tahdita pubblika dwar San Pawl u r-Randan minn Pauline Darmanin. }in fis-6.30pm fis-Sala tal-OFS hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. L-istedina hi miftuha ghal kulhadd. 2. Nhar l-Erbgha 31 ta’ Jannar, il-Kummissjoni Parrokkjali Anzjani : Ser torganizza harga ta’ nofs ta’ nhar.   Dawk li huma interessati ghandhom javvicinaw […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 21 TA’ JANNAR, 2018

by Administrator

Alla jinqeda bina biex iwassal kelmtu! 1. Il-Kor Parrokkjali : Prova tal-kant nhar it-Tnejn 22 ta’ Jannar fis-6.30pm. Napprezzaw membri godda. 2. Laqgha dwar Patri Avertan Fenech O.Carm : Li tieghu bdiet il-kawza tal-Beatifikazzjoni. Jitkellem Patri Charlo Camilleri O.Carm fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, nhar it-Tlieta 23 ta’ Jannar fis-6.30pm. Kulhadd hu mistieden. 3. Nigbed […]

Mgr. Sylvester C. Magro OFM: Funeral details

by Administrator

(Bil-Malti iktar l-isfel) On 20th January 2018, His Excellency Msgr. Sylvester Carmel Magro OFM, of the Order of Friars Minor, Apostolic Vicar Emeritus of Benghazi and Titular Bishop of Salde, aged 76, passed away peacefully at Mater Dei Hospital, comforted by the rites of Holy Church. He leaves to mourn his brother friars of the […]

Tahdita pubblika dwar Patri Avertan Fenech O.Carm

by Administrator

It-Tlieta, 23 Ta’ Jannar, 2017: Laqgha pubblika minn Patri Charlo Camilleri O.Carm dwar Patri Avertan Fenech O.Carm, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.   Peter Darmanin OFS Ministru