It-Tlieta: 6-02-2018

Tahdita pubblika minn Peter Darmanin dwar: “Mixja ta’ talb madwar id-dar ghal zmien ir-Randan”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm.

Kulhadd huwa mistieden jattendi.

 

Peter Darmanin OFS

Ministru