Posts from October 2023

5 Items

IT-TLETIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 29 TA’ OTTUBRU, 2023

by Administrator

1. Issa li erġajna qlibna għall-ħin tax-xitwa, l-Quddiesa ta’ filgħaxija mit-Tnejn sal-Ġimgħa tkun fis-6.00pm. għalhekk ir-Rużarju jsir fil-5.30pm. Is-Sibt u l-Ħadd il-Quddiesa ta’ filgħaxija tibqa fis-6.30pm. Is-Sorijiet Franġiskani jfakkru li jkollhom Quddiesa kuljum fis-6.00am u nhar ta’ Sibt u l- Ħadd fis-7.00am. 2. Nhar it-Tlieta wara l-Quddiesa, issir il-laqgħa tal-Franġiskani Sekulari fis-6.30pm. Il- kelmtejn se […]

ID-DISA’ U GHOXRIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 22 TA’ OTTUBRU, 2023

by Administrator

1. Nhar it-Tnejn se jibda jiltaqa` l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-7.00pm ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. Nirringrazzjaw lil dawk il-persuni li aċċettaw li jagħtu dan is-servizz fil-Parroċċa. 2. Nhar it-Tlieta wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija jiltaqgħu l-Franġiskani Sekulari għall-laqgħa ħdejn l-Uffiċċju parrokkjali. Din il-ġimgħa tagħmel it-taħdita Pauline Darmanin bit-tema: “ Il-Mulej hu r-Ragħaj tiegħi ”. 3. Nhar l-Erbgħa 25 […]

IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 15 TA’ OTTUBRU, 2023

by Administrator

1. Matul Ottubru, fis-6.00pm nkomplu nitolbu r-Rużarju quddiem Ġesu` Espost. Il-Ħamis qabel il-Quddiesa ikun hawn L-Adorazzjoni u wara l-Quddiesa nkomplu bil-Lecio Divina. 2. Nhar il-Ġimgħa 20 ta’ Ottubru fis-7.00pm se nlaqqgħu l-ġenituri u parrini tal-kandidati li se jagħmlu l-Griżma tal-Isqof nhar it-12 ta’ Novembru. Dawk il-parrini li ma joqgħodux fil-Parroċċa tagħna jridu jġibu l-permess biex […]

FESTA TA’ SAN FRANGISK – IL-HADD, 8 TA’ OTTUBRU, 2023

by Administrator

1. Qed niċċelebraw l-aħħar jum tal-festa ta’ San Franġisk. Fid-9.30am Quddiesa għat-tfal li fiha jwasslulna messaġġ permezz ta’ Play. Fl-10.30am toħroġ il-Purċissjoni u fl-aħħar isir it-tberik tal-annimali fuq iz-zuntier. Ikun hawn xorta l-Quddiesa tal-11.00pm. 2. Matul ix-xahar ta’ Ottubru ir-Rużarju jsir quddiem Ġesu` Sagramentat. Għada t-Tnejn jibda l-Katekiżmu tat-tfal. 3. Nhar it-Tlieta 10 ta’ Ottubru […]

IS-SITTA U GHOXRIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 1 TA’ OTTUBRU, 2023

by Administrator

1. L-ammont tad-donazzjonijiet u l-ġabra b’risq il-Marokk u l-Libja kien €735. Prosit u grazzi. 2. Matul ix-xahar ta’ Ottubru t-Talba tar-Rużarju ssir fil-Presenza ta’ Ġesu` Ewkaristija. 3. Nhar il-Ġimgħa l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar isir il-Qrar u Tqarbin tal-Morda u l-Anżjani fid-djar. 4. Matu dil-ġimgħa niċċelebraw il-Festa ta’ San Franġisk. Programm dettaljat fin-Notice Boards.  Nhar it-Tlieta […]