Posts from November 2017

110 of 14 items

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 26 TA’ NOVEMBRU, 2017

by Administrator

KRISTU SULTAN 1. Gabra ghall-Vokazzjonijiet Frangiskani: Ewro 1,216.27 2. Festa ta’ Kristu Re l-Hadd 26 ta’ Novembru: Parrocca Sta Venera. 5.00pm Ghasar u Quddiesa. 3. Harga Kumm. Anzjani l-Erbgha: 8.50am Savoy Bus-Stop. Biljetti mill-Membri tal-Kummissjoni. 4. L-Adorazzjoni tal-Hamis: Marbuta mad-Devozzjoni lejn il-Hniena Divina. 5. Is-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof se jigi ccelebrat mill-Arcisqof Mons Charles Jude Scicluna: […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 19 TA’ NOVEMBRU, 2017

by Administrator

Nitolbu ghall-Vokazzjonijiet Frangiskani. L-Ewwel Jum Dinji tal-Foqra biex Niftakru fihom. 1. Attivitajiet ghat-Tfal fic-Centru St Antnin: Il-Gimgha u s-Sibt ma’ Rita u Raelene Mifsud. Araw il-Programm fin-Notice Board. 2. Assemblea Djocesana nhar il-Gimgha u s-Sibt, 24 u 25 ta’ Novembru: Fil-Katekumenju tal-Mosta. Bit-tema “L-Evangelizzazzjoni u d-Djakonija’’. 3. Festa ta’ Kristu Re nhar il-Hadd 26 ta’ […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 12 TA’ NOVEMBRU, 2017

by Administrator

Inkunu Preparati ghax Jum il-Mulej ghad Jasal. 1. Il-Gabra Specjali ghal Knisja: Kienet Ewro 543.14 2. Gimg]a Irtir f’Porziuncola: Ghall-Kappillan u whud mill-Patrijiet ta’ din il-fraternita’. 3. Attivitajiet ghat-Tfal fic-Centru St Antnin: Il-Gimg]a 10 ta’ Novembru, f’4.30pm Kitarra u zfin. Is-Sibt 11 ta’ Novembru, fid-9.00am Card Making ma Rita Mifsud. 4. It-Tnejn, 13 ta’ Novembru: […]