Ħsieb spiritwali skont il-Liturġija tal-Ħadd

A spirtual thought about the Sunday Liturgy