Kummissjoni Anzjani

5 Items

Appell biex l-anzjani ma jitħallewx waħedhom

by Administrator

Il-Caritas qed tappella biex tingħata attenzjoni lill-anzjani li qed jgħixu waħedhom fil-komunità. Dwar l-anzjan li nstab mejjet waħdu, il-Caritas tistqarr li wasal iż-żmien li l-awtoritajiet kollha u s-soċjetà ċivili jaħdmu biex isibu soluzzjoni għas-solitudni li hi preżenti fl-anzjani. Il-Caritas tistqar li skont l-aħħar ċensiment ftit iktar minn 10% tal-popolazzjoni għandhom iktar minn sebgħin sena u […]

Festa tal-Madonna ta’ Lourdes – Trasport ghall-anzjani

by Administrator

Nhar il-Hamis, 11 ta’ Frar, fl-okkazzjoni tal-Festa tal-Madonna ta’ Lourdes, il-Quddiesa tad-disgha ser tkun iddedikata lill-Anzjani. Ikun amministrat is-Sagrament tal-Grizma tal morda. Jekk xi hadd jixtieq ikollu t-trasport icempel fuq wiehed minn dawn in-numri; Vivienne Mahoney 21313527 – 79054680 Lina Tonna 21339196 – 99844177 Alla l-Missier baghat lil Ibnu stess, Gesù Kristu, biex jifdi ’l-bniedem. […]

A PRAYER FOR THOSE WHO LIVE ALONE.

by Administrator

A PRAYER FOR THOSE WHO LIVE ALONE. I live alone dear Lord, Stay by my side, In all my daily needs Be Thou my guide. Grant me good health. For thou indeed I pray. To carry on my work From day to day. Keep pure my mind, My thoughts, my every deed. Let me be […]

KUMMISSJONI ANZJANI

by Administrator

KUMMISSJONI ANZJANI Ghanijiet tal-Kummissjoni. Din il-Kummissjoni twaqqfet fl-1979. Fil-prezent il-Kumitat huwa ffurmat minn dawn il-membri: Vivienne Mahoney Chairperson, Olga Camilleri Segretarja, Marion Aquilina Kaxxiera. Membri: Bice Cutajar, Lina Cordina, Joan Vella, John Vella, Emma Pisani, Lina Tonna, Mona Gouder L-Ghan ewlieni ta’ din il-Kummissjoni hu li nghinu lil dawk l-Anzjani, specjalment dawk li jghixu wehedhom, […]