Posts from August 2023

4 Items

IL-WIEHED U GHOXRIN HADD TA’ SENA – IL-HADD, 27 TA’ AWWISSU, 2023

by Administrator

1. Wara l-waqfa tas-sajf u qabel ma nibda uffiċċjalment il-ħidma tiegħi ta’ Kappillan, fid-19 ta’ Novembru li ġej, se niltaqa` mal-għaqdiet. Nhar it-Tnejn 28 ta’ Awwissu se niltaqa` mal-Ushers u nhar l-Erbgħa 30 ta’ Awwissu mal-Letturi, Animaturi u membri tal-Korijiet, fis-7.00pm ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. 2. Nhar il-Ġimgħa, l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar, isir it-tqarbin lill-anzjani u morda […]

L-GHOXRIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 20 TA’ AWWISSU, 2023

by Administrator

1. It-Tnejn 21, It-Tlieta 22 u l-L-Erbgħa 23 t’ Awwissu huma 3 ijiem importanti għalina bħala Parroċċa. Jiem ta’ Ċelebrazzjoni fl-okkażżjoni tal-Konsagrazzjoni ta’ ħuna Mons. Sandro Overend Rigillo O.F.M., iben il-Parroċċa, bħala l-Isqof il-ġdid ta’ Bengazi, fil- Libja. Ilkoll għandna nħossuna fid-dmir li niġu nieħdu sehem fihom: It-Tnejn fis-7.00pm, Velja ta’ Talb. It-Tlieta fis-6.00pm, il-Konsagrazzjoni […]

ID-DSATAX-IL HADD TAS-SENA – IL-HADD, 13 TA’ AWWISSU, 2023

by Administrator

1. Nhar it-Tlieta 15 ta’ Awwissu hija l-Festa ta’ Santa Marija. Hija Festa Pubblika u hemm l-obbligu tal-Quddies. It-Tnejn lejlet il-Festa ma jkunx hawn il-Quddiesa tal-5.00pm, ikun hawn il-Quddiesa fis-6.30pm. It-Tlieta il-Quddies ikun bħal tal-Ħadd. Għada t-Tnejn 14 ta’ Awwissu l-Uffiċċju Parrokkjali ma jiftaħx. 2. Il-Ġabra Speċjali li saret il-Weekend li għadda b’risq il-bżonnijiet tal-Knisja, […]

IT-TRASFIGURAZZJONI TAL-MULEJ – IL-HADD, 6 TA’ AWWISSU, 2023

by Administrator

1. Nhar il-Ġimgħa 11 ta’ Awissu niċċelebraw il-festa ta’ Santa Klara t’Assisi, is-sieħba fl- idejal tal-Vanġelu ta’ San Franġisk. B’xorti kbira f’ pajjizna għandna l-Monsateru tas-Sorijiet Klarissi f’San Ġiljan. Għandna nkunu grati għall-missjoni ta’ ħajja ta’ talb lijoffru għalina. Nistgħu nirreċiprokaw b’talbna għalihom u għal aktar vokazzjonijiet.2. Nifirħu, nawguraw u nitolbu għal Rafel Gatt, abbati […]