Aħbarijiet Soċjali

110 of 20 items

Programm tal-Ġimgħa Mqaddsa 2022 – IL-HADD, 10 TA’ APRIL, 2022

by Administrator

Illum issir il-Ġabra għall-Art Imqaddsa! 1. Ġimgħa ta’ Sagrifiċċju 2022 : L-Offerta tagħna tintefa’ fil-kaxxa taħt il-Pulptu u tingħata lis-Segretarjat Assistenza Soċjali tal-Azzjoni Kattolika. 2. Il-Ħadd 10 ta’ April : Ħadd il-Palm. 9.15am Tberik u Purċissjoni bil-Palm u l-weraq taż-Żebbuġ mill-Uffiċċju Parrokkjali sal-Knisja. 9.30am Quddiesa għall-Familji. 3. It-Tnejn 11 ta’ April : 8.30am u 6.00pm […]

L-EWWEL HADD TAR-RANDAN – IL-HADD, 6 TA’ MARZU, 2022

by Administrator

Il-Familji tal-Ukrajna għandhom bżonna ! 1. Temmejna l-Kors ta’ Kana b’Seminar illum is-Sibt 5 ta’ Marzu : Kelma ta’ ringrazzjament lil Anne u Francis Cuschieri li reġgħu mewwew lil dawn il-Koppji. Inżommuhom f’talbna. 2. Bdejna r-Randan Imqaddes : Fir-Randan ser inkunu niġbru Fondi ta’ Flus għall-poplu tal-Ukrajna. Talbuna nagħmlu dan l-Isqfijiet flimkien ma’ Caritas Malta. […]

Kunu pozittivi – Fr Stephen Sciberras ofm

by Administrator

Gheziz huti f’San Frangisk, Il-Paci Maghkom! Bhala direttur spiritwali gdid tal-Ahwa Sekulari Frangiskani nixtieq naqsam maghkom il-hsieb spiritwali ta’ din il-gimgha li fiha qed niccelebraw l-ewwel gimgha tal-Avvent. F’dan iz-zmien sabih nippreparaw ruhna ghal migja ta’ Dak li ghadna kemm iccelebrajna s-solennita’ tieghu bhala s-Sultan tal-Holqien kollu. Darba kien hemm grupp ta’ zringijiet li marru […]

34Hadd / Sena B / 2018

by Administrator

KRISTU SULTAN  1. Il-Hadd 25 ta’ Novembru : FESTA TA’ KRISTU RE: 5.00 p.m. Mixja ta’ fidi minn quddiem il-monument ta’ Kristu Re, il-Furjana, sal-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fejn jitkanta l-Għasar. Wara l-Għasar, jagħti l-Barka Sagramentali. 2. Mit-Tnejn 26 sal-Gimgha 30 ta’ Novembru : Il-Kappillan ser inkunu KONFERENZI tal-Kappillani. Fin-nuqqas tieghu ikkuntattjaw lil […]

AVVIŻI 19 – 3 – 2017

by Administrator

It-Tnejn : Niċċelebraw is-Solennita ta’ San Ġuzepp. Bejn il-5.00 u s-6.30pm ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali se ssir ir-registrazzjoni għall-Maratona ta’ Talb, Sawm u Penitenza. Tħallux għall-aħħar. L-Erbgħa: Il-Kummissjoni Anzjani qed torganizza irtir ta’ nofs ta’nhar fiċ-Ċentru Sant’Antnin. Jibda fid-9.00 a.m. bil-Quddiesa. Kulħadd huwa mistieden. Il-Ħamis : Se jsir il-pellegrinaġġ għal Kurċifiss mirakuluż tal-knisja tagħna tal-Belt. Tluq […]