Posts from September 2019

6 Items

IS-SITTA U GHOXRIN HADD TAS-SENA – 29 TA’ SETTEMBRU, 2019

by Administrator

  IL-PARROĊĊ TFAKKAR ŻEWĠ ANNIVERSARJI 1. Is-Sibt 28 ta’ Settembru : Illejla nkomplu bil-Velja ta’ Talb madwar l-Istatwa Inkurunata mit-8.00pm sal-10.00pm. Tintemm b’quddiesa. Il-Ħadd 29 ta’ Settembru : 11.00am Quddiesa mmexxija minn Mons Joe Galea Curmi. 2. It-Tlieta 1 ta’ Ottubru : 7.00pm L-OFS ser jorganizza taħdita bis-suġġett “Kont marid u ġejtu żżuruni”. Jiltaqgħu fis-Sala […]

IL-HAMSA U GHOXRIN HADD TAS-SENA – 22 TA’ SETTEMBRU, 2019

by Administrator

Jum is-Sejħa Franġiskana! 1. Il-Ħadd 22 ta’ Settembru : 9.30am It-Tfal iġibu l-Basktijiet tal-Iskola u affarijiet relatati mal-Iskola biex Jitbierku waqt il-Quddiesa. • Mistiedna wkoll l-Għalliema u l-LSA’s u dawk li jaħdmu fl-Iskejjel biex issir Talba fuqhom fil-bidu tas-Sena Skolastika. 2. It-Tnejn 23 ta’ Settembru : 5.00pm – 7.00pm Reġistrazzjoni għall-Katekiżmu. 3. Programm tal-Anniversarji tal-Parroċċa […]

Talba ta’ San Franġisk quddiem il-Kurċifiss

by Administrator

Talba ta’ San Franġisk quddiem il-Kurċifiss O Alla, l-aktar Għoli u Glorjuż, dawwal id-dlamijiet ta’ qalbi. U sawwab fija fidi vera, tama ċerta u mħabba perfetta. Agħtini, Mulej, li nħoss u nagħraf lilek biex nagħmel ir-rieda vera u mqaddsa Tiegħek. Ammen.

IT-TLIETA U GHOXRIN HADD TAS-SENA – 8 TA’ SETTEMBRU, 2019

by Administrator

It-Twelid tal-Imqaddsa Verġni Marija 1. Reġistrazzjoni għall-Katekiżmu : Sena 2019 – 2020 fl-Uffiċċju Parrokkjali. a. Jitkomplew nhar it-Tnejn 23 ta’ Settembru bejn il-5.00pm u s-7.00pm. b. Min għadu ma’ rreġistrax, ma jħallix għall-aħħar. Importanti : • Li t-Tfal kollha, inklużi tas-sena l-oħra jiġu Reġistrati. • Li l-Ġenituri jġibu magħhom il-Karta tal-Identita’ u jkollna l-Firem tagħhom. […]

IT-TNEJN U GHOXRIN HADD TAS-SENA – 1 TA’ SETTEMBRU, 2019

by Administrator

  1. Reġistrazzjoni għall-Katekiżmu : Sena 2019 – 2020 fl-Uffiċċju Parrokkjali. Il-Ħadd 1 ta’ Settembru : 10.30am – 12.00pm. Importanti : • Li t-Tfal kollha, inklużi tas-sena l-oħra jiġu Reġistrati. • Li l-Ġenituri jġibu magħhom il-Karta tal-Identita’ u jkollna l-Firem tagħhom. • Tfal li ser jinkitbu għall-ewwel darba u li m’humiex mgħammda fil-Parroċċa tagħna,irid ikollna […]