It-Tlieta, 23 Ta’ Jannar, 2017:

Laqgha pubblika minn Patri Charlo Camilleri O.Carm dwar Patri Avertan Fenech O.Carm, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm.

Kulhadd huwa mistieden jattendi.

 

Peter Darmanin OFS

Ministru