Posts from June 2018

9 Items

FESTA SOLENNI F’GIEH IS-SULTANA TAGHNA – IL-HADD, 24 TA’ GUNJU, 2018

by Administrator

Din il-gimgha nitlobkom li nsegwu flimkien il-Programm tal-Festa bi thejjija ghall-Inkurunazzjoni Solenni tal-Istatwa Devota u Artistika tas-Sultana Taghna nhar id-29 ta’ Settembru 2018, f’gheluq il-100 Sena mit-Twaqqif tal-Parrocca 1918 – 2018. Qed niccelebraw ir-Rigal tal-Hajja li tatna s-Sultana Taghna tal-Qalb helwa ta’Gesu’, li quddiem l-ghazliet li kellha f’hajjitha, m’ghamlitx Komromessi. Is-Sibt 23 : Hrug tal-Istatwa […]

IL-11-IL HADD TAS-SENA B – 17 TA’ GUNJU, 2018

by Administrator

“Iz-zerriegha hija l-Kelma t’Alla”. 1. Il-Hadd: Illum Nitolbu ghall-Missirijiet kollha hajjin u mejtin. Fi tmiem il- Quddiesa jigu mistiedna l-Missirijiet fuq l-Artal ghal Barka. Din il-gimgha jibda l-Programm tal-Festa tas-Sacro Cuor. Segwuh. 2. It-Tlieta : 7.00pm L-ahhar tahdita pubblika tal-OFS qabel is-sajf, minn Peter Darmanin bit-tema: “Landa tal-kunserva iccanfarni”. 3. L-Erbgha : 9.00am harga ta’ […]

L-10 HADD TAS-SENA B – 9 TA’ GUNJU, 2018

by Administrator

“Is-serp qarraq bija, u jien kilt”. 1. Il-Hadd: 9.30am Quddiesa bit-Tberik tat-Tfal u tat-Trabi u t-tqassim tal-Hobz ta’ Sant’Antnin. Wara ssir Purcissjoni mill-Knisja ghac-Centru. 2. It-Tnejn: 8.30am Quddiesa l-Knisja tan-Nazzarenu u t-Tberik tal-Monument tal-Gwerra. Haga sabiha li min jista’ jattendi u nitolbu ghalihom. 10.00am Bingo b’risq il-Kunvent fic-Centru Parrokjali Sant’Antnin. Prezz 12-il Ewro li jinkludi […]

Corpus Christi. IL-HADD, 3 TA’ GUNJU, 2018

by Administrator

1. Il-Hadd: Issir Celebrazzjoni Ewkaristika wara kull Quddiesa. 2. It-Tlieta: Fis-7.00pm Tahdita pubblika minn Fr Stephen Magro ofm fis-Sala tal-OFS bit-tema: “Guzeppi fil-Pjan tas-Salvazzjoni”. Kulhadd mistieden. Fis-7.15pm Laqgha tal-LGBTIQ fl-Ufficcju tal-Kappillan. 3. L-Erbgha : 6.00pm Inkomplu bl-Erbghat tal-Madonna. 4. Il-Hamis : 9.00am Quddiesa u Treasure Hunt organizzat mill-Abbatini. 5. Il-Gimgha : 7.15pm Purcissjoni tal-Qalb ta’ […]