Posts from July 2017

110 of 13 items

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 23 TA’ LULJU, 2017

by Administrator

Alla jaghti cans lis-Sikrana forsi taghti l-frott! 1. Nhar ta’ Tlieta : Legjun ta’ Marija filghodu fejn l-Ufficcju tal-Kappillan. 2. Nhar ta’ Erbgha : Katekezi ghall-Adulti u l-Pre-Teens jiltaqghu fic-Centru Sant’Antnin. 3. Nhar ta’ Hamis : Ikollna l-Adorazzjoni qabel il-Quddiesa tas-6.30pm u l-Lectio Divina fis-7.00pm. 4. Attivitajiet ghat-Tfal u l-Genituri minn Rita Mifsud: Il-Hamis, 27 […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 16 TA’ LULJU, 2017

by Administrator

Il-Bidwi hareg Jizra’ z-zerriegha 1. Nirringrazzjaw lil Ommna Marija, li l-Gwardjan Patri Pawl Galea rega’ fostna mill-gdid wara jiem ta’ kura l-isptar. Jirringrazzja lil kulhadd tat-talb u s-support. 2. Nhar ta’ Hamis: Ikollna l-Adorazzjoni qabel il-Quddiesa tas-6.30pm u l-Lectio Divina fis-7.00pm. 3. Jiena bdejt inkun l-Ufficcju t-Tnejn u l-Erbg]a: Fr Alex qed jghinni nifhem il-procedura […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 9 TA’ LULJU, 2017

by Administrator

Ejjew Ghandi u Jiena Nserrahkom 1. Nirringrazzjaw lil Ommna Marija: Is-Sultana tal-Qalb Helwa ta’ Gesu’ tal-Festa li giet iccelebrata b’mod dinjituz. Grazzi lil Patrijiet Frangiskani tas-sehem fil-Liturgija u Grazzi lil Kummissjoni Festi u l-Kumitat Banda Sliema tal-hidma bla waqfien. 2. Nifir]u lil hutna l-Frangiskani li ghadhom kemm gew Ordnati Sacerdoti minn Mons. Arcisqof, Patri Ramon […]