Posts from December 2021

8 Items

Qalb wahda ma’ Kristu – Cecilia Attard ofs

by Administrator

Gheziez huti fi Kristu u San Frangisk, Ghadna kif iccelebrajna l-Milied Mqaddes u l-festa tal-Familja Mqaddsa.  Issa qed nippreparaw ghac-celebrazzjoni ta’ l-ewwel tas-sena. Kull ma naghmlu u niccelebraw dejjem irriedu nippreparaw ruhna ghalih.  Hekk ghamel Gwanni l-Battista – hu pprepara t-triq ghal migja ta’ Gesu. Qrajna fil-Vangelu ta’ erbat ihdud ilu kif il-Battista kien bla […]

26 ta’ DICEMBRU, 2021

by Administrator

Il-Fondazzjoni u l-Għaqda Volontarja “Ħbieb tas-Santwarju,” filwaqt li jirringrazzjaw lill-benefatturi kollha, jawguraw il-Festa t-Tajba għall-Milied Ħieni u Sena Ġdida mimlija hena, risq u barkiet mis-Sema.   Il-Fondazzjoni tħeġġeġ u tappella lil kulħadd biex f’dan iż-żmien sabiħ tal-għoti tar-rigali, ma ninsewx is-Santwarju tagħna li għandu tant bżonn ta’ manutenzjoni. Itfgħu d-donazzjonijiet tagħkom fil-Kaxxi tal-Fondazzjoni li jinsabu […]

FESTA TAL-FAMILJA MQADDSA – IL-HADD, 26 TA’ DICEMBRU, 2021

by Administrator

Festa tal-Familja Mqaddsa 1. Il-Quddies u l-Funzjonijiet tas-Santwarju : Tistgħu issegwuh minn fuq il-Facebook Page tal-Parroċċa. Iktbu “Parroċċa Franġiskana Santwarju Madonna Sacro Cuor”. 2. Il-Ħadd 26 ta’ Diċembru : Festa tal-Familja Mqaddsa. 9.30am Quddies u Barka lill-Familji preżenti. 3. It-Tlieta 28 ta’ Diċembru : 6.30pm Laqgħa tal-OFS. Jitkellem Tony Mahoney bis-suġġett “Dak il-mument il-Ġenna tinżel […]

Nersqu eqreb lejn il-Milied – Mariella Spiteri Gonzi ofs

by Administrator

NERSQU EQREB LEJN IL-MILIEDQed nersqu eqreb u eqreb lejn l-Milied u forsi ħafna minna diġà nqbadna fl-attivitajiet impenjattivi ta’ din il-festa. Imma l-Avvent huwa żmien ta’ stennija, ta’ kalma, ta’ żmien fejn irridu nitgħallmu “nafdaw fil-ħidma bil-mod t’Alla” (Teilhard de Chardin). Infatti, l-Avvent imur kontra l-kultura ta’ llum: kultura mgħaġġla, kultura li ma tafx tinstenna […]

IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT – IL-HADD, 19 TA’ DICEMBRU, 2021

by Administrator

1. Il-Quddies u l-Funzjonijiet tas-Santwarju : Tistgħu issegwuh minn fuq il-Facebook Page tal-Parroċċa. Iktbu “Parroċċa Franġiskana Santwarju Madonna Sacro Cuor”. 2. Il-Ħadd 19 ta’ Diċembru : 9.30am Tberik tal-Bambini. 11.00am Se ssir il-Purċissjoni bil-Bambin miċ-Ċentru Parrokkjali sal-Knisja akkumpanjat mill-Banda Sliema. Kulħadd hu mistieden biex wara ħafna stennija, nistgħu nerġgħu nagħtu MERĦBA fostna lil Ġesu’ Bambin. […]

IT-TIELET HADD TAL-AVVENT – IL-HADD, 13 TA’ DICEMBRU, 2021

by Administrator

Tberik tat-Tfal. 1. Programm tal-Ħdud tal-Avvent fil-Quddies tad-9.30am : Illum it-3 Ħadd isir it-Tberik tat-Tfal. Ir-4 Ħadd isir it-Tberik tal-Bambini tal-Milied. 2. Fl-Avvent inkunu qed niġbru oġġetti tal-ikel u tat-tindif biex fil-ġranet tal-Milied jitqassmu lil min hu fil-bżonn. Grazzi tal-ġenerożita’. 3. It-Tlieta 14 ta’ Diċembru : 6.30pm Laqgħa tal-OFS. Taħdita qasira fis-Santwarju mis-Segretarja Nazzjonali tal-OFS, […]

Il-Hsieb tal-Milied – Joe Gatt ofs

by Administrator

Il-Ħsieb tal-Milied Sena 2021 Ħuti Franġiskani L-Avvent huwa differenti mir-Randan. Waqt li r-Randan ifisser iktar penitenzi, l-Avventifisser stennija, miġja, preparazzjoni ta’ ferħ u għaqda. Il-perijodu tal-Avvent huwa l-erba’ ġimgħat ta’ qabel il-lejl tal-Milied Il-bidu tal-Avvent huwa żmien ta’ stennija u preparazzjoni“Għax ma nafux meta jerġa’ jiġisid id-dar ……li ma jmurx jiġi għal għarrieda u jsibna […]

IT-TIENI HADD TAL-AVVENT – IL-HADD, 6 TA’ DICEMBRU, 2021

by Administrator

ILLUM ISIR IT-TBERIK TAT-TRABI FIL-ĠUF. 1. Il-Ħadd 5 ta’ Diċembru : ‘Bake Sale’ organizzat miż-Żgħażagħ tagħna. Ikunu fuq iz-Zuntier wara l-Quddies tat-8.00am, tad-9.30am u tal-11.00am. 2. Programm tal-Ħdud tal-Avvent fil-Quddies tad-9.30am : Illum it-2 Ħadd isir it-Tberik tat-Trabi fil-Ġuf. It-3 Ħadd isir it-Tberik tat-Tfal. Ir-4 Ħadd isir it-Tberik tal-Bambini tal-Milied. 3. Fl-Avvent inkunu qed niġbru […]