Festa tal-Familja Mqaddsa
1. Il-Quddies u l-Funzjonijiet tas-Santwarju :
Tistgħu issegwuh minn fuq il-Facebook Page tal-Parroċċa.
Iktbu “Parroċċa Franġiskana Santwarju Madonna Sacro Cuor”.
2. Il-Ħadd 26 ta’ Diċembru : Festa tal-Familja Mqaddsa. 9.30am Quddies u Barka lill-Familji preżenti.
3. It-Tlieta 28 ta’ Diċembru : 6.30pm Laqgħa tal-OFS.
Jitkellem Tony Mahoney bis-suġġett “Dak il-mument il-Ġenna tinżel fl-art”. Kulħadd mistieden.
4. L-Erbgħa 29 ta’ Diċembru : 9.00am Quddiesa u Espożizzjoni tas-Sagrament sa 12.00pm.
5.00pm Espożizzjoni. 5.30pm Novena. 6.00pm Quddiesa.
5. Il-Ħamis 30 ta’ Diċembru : 9.00am Quddiesa u Espożizzjoni tas-Sagrament sa 12.00pm.
5.00pm Espożizzjoni. 5.30pm Adorazzjoni. 6.00pm Quddiesa.
6. Il-Ġimgħa 31 ta’ Diċembru : L-Aħħar tas-Sena. 9.00am Quddiesa u Espożizzjoni tas-Sagrament sa 12.00pm.
4.30pm Rużarju. 5.00pm Quddiesa. 6.00pm Espożizzjoni. 6.30pm Quddiesa Konċelebrata. Kant tat-TE DEUM, Purċissjoni u Barka.
7. Is-Sibt 1 ta’ Jannar 2022 : Marija Omm Alla u Jum il-Paċi. Quddies bħal Ħadd.
NB. Il-Ġimgħa u s-Sibt issir il-Ġabra għad-Dar tal-Providenza.
8. Il-Ħadd 2 ta’ Jannar : Festa tal-Epifanija tal-Mulej Ġesu’.
u barkiet mis-Sema.
9. Il-Fondazzjoni u l-Għaqda Volontarja “Ħbieb tas-Santwarju” : Filwaqt li jirringrazzjaw lil benefatturi kollha, jawguraw il-Festa t-Tajba għall-Milied Ħieni u Sena Ġdida mimlija hena, risq u barkiet mis-Sema.
10. Il-Fondazzjoni tħeġġeġ u tappella lil kulħadd :
Biex f’dan iż-żmien sabiħ ta’ l-għoti tar-rigali, ma ninsewx is-Santwarju tagħna li għandu tant bżonn ta’ manutenzjoni.
Itfgħu d-donazzjonijiet tagħkom fil-Kaxxi tal-Fondazzjoni li jinsabu ħdejn l-Altar tal-Qalb ta’ Ġesu’ u ħdejn il-bieb ta’ barra fil-ġenb tas-Santwarju.
11. Grazzi tal-ġenerożita’ u tas-sapport li tagħtu lilna l-patrijiet : Grazzi wkoll tal-affarijiet li ġibtu għal min hu fil-bżonn, tal-punżjetti u tas-servizz li tagħtu.
IL-MULEJ IKOMPLI JBERIKKOM MATUL IS-SENA 2022
fr paul attard ofm.
Kappillan / Gwardjan
TEL: 2131 3505 / 7953 7719.