Il-Fondazzjoni u l-Għaqda Volontarja “Ħbieb tas-Santwarju,”
filwaqt li jirringrazzjaw lill-benefatturi kollha,
jawguraw il-Festa t-Tajba għall-Milied Ħieni u
Sena Ġdida mimlija hena, risq u barkiet mis-Sema.
 
Il-Fondazzjoni tħeġġeġ u tappella lil kulħadd
biex f’dan iż-żmien sabiħ tal-għoti tar-rigali,
ma ninsewx is-Santwarju tagħna li għandu tant bżonn ta’ manutenzjoni.
Itfgħu d-donazzjonijiet tagħkom fil-Kaxxi tal-Fondazzjoni li jinsabu ħdejn l-Altar tal-Qalb ta’ Ġesu’
u ħdejn il-bieb ta’ barra fil-ġenb tas-Santwarju.