Posts from June 2024

5 Items

IT-TLETTAX-IL HADD TA’ MATUL IS-SENA – IL-HADD, 30 TA’ GUNJU, 2024

by Administrator

1. Il-Ħadd 30 ta` Ġunju, Il-Festa Tfal, fid-9.00am Manifestazzjoni Marjana. Fl-10.00am il-Quddiesa u mill-11.00am san-12.30pm Attivita` ta` logħob u ikel fi Triq San Trofimu. 2. It-Tnejn 1 ta` Lulju, fis-6.30pm il-Quddiesa tal-Komunita` Parrokkjali. Qabel il-Ħruġ tal-Madonna Inkurunata min-Niċċa, jingħata l-Mandat lir-Reffiegħa. Il-Banda Sliema tilqa` l-Istatwa fuq iz-zuntier u wara tkompli bil-marċi fit-toroq. 3. It-Tlieta 2 […]

IT-TNAX-IL HADD TA’ MATUL IS-SENA – IL-HADD , 23 TA’ GUNJU, 2024

by Administrator

1. It-Tnejn 24 ta` Ġunju, fid-9.30am se ssir il-Festa tal-Ewwel Tqarbina tat-tfal tal-Iskola St. Benild. 2. L-Erbgħa 26 ta` Ġunju, l-Aħħar Erbgħa ta` Tħejjija għall-Festa tal-Madonna, bis-sehem tal-Kummissjoni Festi fil-Quddiesa tas-6.30pm, bl-Omelija minn P. Aaron Zahra O.P. 3. Il-Ħamis 20 ta` Ġunju, fis-6.00pm l-Adorazzzjoni u il-Lectio Divina wara l-Quddiesa tas-6.30pm. 4. Il-Ħamis u l-Ġimgħa nkomplu […]

IL-HDAX-IL HADD TA’ MATUL IS-SENA – IL-HADD, 16 TA’ GUNJU, 2024

by Administrator

1. Illum Jum il-Missier, nawguraw, nitolbu u napprezzaw il-missjoni tal-missirijiet fil- familji tagħna. Fil-Quddiesa tad-9.30am nsejħu Barka Speċjali fuq il-missirijiet presenti u nagħtuhom tifkira. Nitolbu għal dawk li ħallewna: Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta` dejjem ………. 2. It-Tlieta 18 ta` Ġunju, il-Ħarġa t’Għawdex, nitilqu mis-Savoy Bus Stop 8.45am u niġu lura mal-vapur tas-6.30pm. 3. It-Tnejn 17 […]

L-GHAXAR HADD TA’ MATUL IS-SENA – IL-HADD, 9 TA’ GUNJU, 2024

by Administrator

1. It-Tnejn 10 ta` Ġunju, fid-9.30am jiltaqgħu l-membri tal-Fratellanza tas-Sagrament ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. 2. It-Tlieta 11 ta` Ġunju, jiltaqgħu l-O.F.S. wara l-Quddiesa ta` filgħaxija għall-laqgħa mmexxija minn P. Julian Sammut O.F.M. , ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. Kulħadd mistieden. 3. L-Erbgħa 12 ta` Ġunju, il-Ħames Erbgħa ta` Tħejjija Spiritwali għall-Festa tal-Madonna. Mistiedna t-tfal u adoloxxenti tal-Parroċċa biex […]

CORPUS CHRISTI – IL-HADD, 2 TA’ GUNJU, 2024

by Administrator

1. It-Tlieta 4 ta` Ġunju, il-laqgħa tal-O.F.S. wara l-Quddiesa tas-6.30pm, ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. Jitkellem Peter Darmanin dwar l-istedina ta` Ġesu`: “Ejjew għandi intom l-imħabbtin u l-mtaqqlin u jien inserraħkom.” Kulħadd mistieden. 2. L-Erbgħa 5 ta` Ġunju, ir-Raba` Erbgħa ta` Tħejjija Spiritwali għall-Festa tal-Madonna. Il-Membri tal-Ordni Franġiskan Sekular, huma mistiedna għall-Quddiesa tas-6.30pm, bl-Omelija minn P. Aaron […]