Posts from February 2021

4 Items

IT-TIENI HADD TAR-RANDAN – IL-HADD, 28 TA’ FRAR, 2021

by Administrator

MA ĠESU’ FUQ IT-TABOR 1. Il-Kors ta’ Kana ġie fi tmiemu llum : Grazzi lill-koppja mexxejja, Francis u Anne Cuschieri. Nitolbu għall-għarajjes fil-mixja lejn iż-żwieġ. 2. It-Tlieta 2 ta’ Marzu : 6.45pm Se nerġgħu norganizzaw fid-dawl tax-xemat fil-knisja, ħin ta’ skiet u ġabra. It-Tema hi : “Fis-Salmi nitkellmu mal-Mulej”. Organizzata minn David u Angela Pace […]

L-EWWEL HADD TAR-RANDAN – IL-HADD 21 TA’ FRAR, 2021

by Administrator

INDEM U EMMEN 1. Ngħixu dak li qalulna l-Isqfijiet fil-Pastorali tar-Randan : Ilkoll imsejjħa biex nibnu soċjeta’ ta’ għożża u solidarjeta’. Nagħtu każ ta’ dawk li huma iżolati. Negħlbu l-virus tal-individwaliżmu. Noħolqu djalogu bejnietna. Infejqu l-ġrieħi. Niddefendu l-ħajja. Inżommu lil San Ġużepp b’Mudell li jispirana fil-mumenti ta’ kriżi. 2. Mit-Tnejn 22 sal-Ġimgħa 26 ta’ Frar […]

IS-SITT HADD TAS-SENA – IL-HADD, 14 TA’ FRAR, 2021

by Administrator

NGĦIXU R-RANDAN IMQADDES FLIMKIEN 1. Il-Ġabra Speċjali tal-Ħadd li għadda : Kienet €635.72 2. L-Erbgħa 17 ta’ Frar jibda r-Randan Imqaddes : Fil-Quddies isir ir-Rit tat-Tqegħid tal-Irmied. • Qed nissuġġerixxu “Nitolbu bit-Telefown” ma’ min hu waħdu. • Nissuġerixxu wkoll il-Ktieb “Ġarar Tal-Fuħħar” ta’ Susan Farrugia li fih stejjer qosra ta’ fejqan. Hu ‘available’ ukoll bl-Ingliż […]

IL-HAMES HADD TAS-SENA – IL-HADD, 7 TA’ FRAR, 2021

by Administrator

1. L-Erbgħa 10 ta’ Frar : Solennita’ ta’ Missierna San Pawl. Festa Kmandata. Quddies ikun bħal Ħadd. It-Tlieta 9 ta’ Frar : Lejliet San Pawl ikun hawn ukoll il-Quddies tal-5.00pm u tas-6.30pm. 2. Il-Ħamis 11 ta’ Frar : L-1 Dehra tal-Madonna ta’ Lourdes. Huwa Jum il-Morda. Fil-Quddiesa tad-9.00am namministraw ir-Rit tas-Sagrament tal-Griżma tal-Morda. NB. Nużaw […]